دوره 3، شماره 5 - ( بهار و تابستان 1395 )                   جلد 3 شماره 5 صفحات 57-63 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران
چکیده:   (1657 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های کارآفرینی روستایی در استان ایلام صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 400 نفر از دهیاران استان ایلام می‌باشد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری (196=n) تعیین گردید. نمونه‌گیری به صورت تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انجام شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصین تأیید و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی آن (86/0=α) تعیین گردید. برای تحلیل داده‌ها از نرم­افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی در تحقیق حاضر، منجر به شناسایی پنج عامل شد که در قالب موانع اقتصادی، سیاستی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی 82/62 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. همچنین موانع اقتصادی به عنوان عامل اول با مقدار ویژه 035/5 بیشترین سهم (31/22 درصد) و موانع فرهنگی با مقدار ویژه 484/1کمترین سهم (48/5 درصد) را در تبیین واریانس کل داشته­اند. 
متن کامل [PDF 548 kb]   (513 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1396/5/7 | پذیرش: 1396/5/7 | انتشار: 1396/5/7