دوره 4، شماره 8 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 4 شماره 8 صفحات 32-38 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


مرکز آموزش عالی الشتر
چکیده:   (371 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی اداره سلسله واقع در (بخش شمالی) استان لرستان صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش (6432=N)، شامل کارشناسان جهاد کشاورزی (54=N) و کشاورزان (6374=N) شهرستان سلسله بودند. حجم نمونه موردنظر با استفاده از فرمول کوکران با در نظر گرفتن واریانس بیشینه، جامعه بزرگ و دامنه اطمینان 05/0 (360=n) طی دومرحله با استفاده از روش­های خوشه ­ای چند­مرحل ه­ای و دردسترس انتخاب شد. به این صورت که ابتدا روستاها (به تعداد 210 روستا) بر اساس تعلق به دهستان­ ها (قلعه مظفری، هنام، یوسف­وند، دوآب) شناسایی و سپس از هر دهستان 4 روستا به ­صورت نمونه انتخاب و کشاورزان ساکن مورد مطالعه قرار گرفتند. به ­منظور سنجش روایی سؤالات از نظر صاحب نظران متخصص در زمینه کارآفرینی و کشاورزی بهره گرفته شد. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ به­همراه پایایی ترکیبی استفاده گردید، همچنین با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری مشخص گردید که متغیرهای امنیت شغلی، آموزش، حمایت دولتی و قوانین و مقررات اثر مستقیم و معنی ­داری بر توسعه کارآفرینی کشاورزی دارند و متغیر امنیت شغلی بیشترین میزان تأثیر (0/21) را داشته است. بر اساس نتایج به­دست آمده پیشنهاد می ­گردد متولیان امر با ارائه راه­کارهای از قبیل تضمین خرید و بیمه محصولات کشاورزی زیرساخت­ های مناسب برای انجام فعالیت های کارآفرینانه را فراهم سازند.
متن کامل [PDF 824 kb]   (123 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کارآفرینی در کشاورزی
دریافت: ۱۳۹۷/۷/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰