دوره 8، شماره 8 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 8 شماره 8 صفحات 32-38 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


مرکز آموزش عالی الشتر
چکیده:   (97 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی اداره سلسله واقع در (بخش شمالی) استان لرستان صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش (6432=N)، شامل کارشناسان جهاد کشاورزی (54=N) و کشاورزان (6374=N) شهرستان سلسله بودند. حجم نمونه موردنظر با استفاده از فرمول کوکران با در نظر گرفتن واریانس بیشینه، جامعه بزرگ و دامنه اطمینان 05/0 (360=n) طی دومرحله با استفاده از روش­های خوشه ­ای چند­مرحل ه­ای و دردسترس انتخاب شد. به این صورت که ابتدا روستاها (به تعداد 210 روستا) بر اساس تعلق به دهستان­ ها (قلعه مظفری، هنام، یوسف­وند، دوآب) شناسایی و سپس از هر دهستان 4 روستا به ­صورت نمونه انتخاب و کشاورزان ساکن مورد مطالعه قرار گرفتند. به ­منظور سنجش روایی سؤالات از نظر صاحب نظران متخصص در زمینه کارآفرینی و کشاورزی بهره گرفته شد. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ به­همراه پایایی ترکیبی استفاده گردید، همچنین با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری مشخص گردید که متغیرهای امنیت شغلی، آموزش، حمایت دولتی و قوانین و مقررات اثر مستقیم و معنی ­داری بر توسعه کارآفرینی کشاورزی دارند و متغیر امنیت شغلی بیشترین میزان تأثیر (0/21) را داشته است. بر اساس نتایج به­دست آمده پیشنهاد می ­گردد متولیان امر با ارائه راه­کارهای از قبیل تضمین خرید و بیمه محصولات کشاورزی زیرساخت­ های مناسب برای انجام فعالیت های کارآفرینانه را فراهم سازند.
متن کامل [PDF 824 kb]   (30 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کارآفرینی در کشاورزی
دریافت: ۱۳۹۷/۷/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰