دوره 6، شماره 11 - ( بهار و تابستان 1398 )                   جلد 6 شماره 11 صفحات 68-76 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه تهران
چکیده:   (322 مشاهده)
طی سالیان اخیر با رشد مطالعات در حوزه­ ی کسب ­وکارهای خانوادگی، تحقیقات در حوزه­ ی مسوولیت ­پذیری اجتماعی شرکتی نیز به صورت موازی افزایش پیدا کرده است. با توجه به اهمیت مطالعات مسوولیت ­پذیری اجتماعی در حوزه ­ی کسب­ وکارهای خانوادگی، تحقیق حاضر ضمن شناسایی عناصر مسوولیت ­پذیری اجتماعی شرکتی، به بررسی تاثیر آن بر عملکرد کسب­ وکارهای خانوادگی در استان مازندران پرداخته است. در این راستا روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی به کمک مدل معادلات ساختاری جهت اجرای تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از ابزار پرسشنامه محقق ساخته 59 سوالی با طیف پنج گانه لیکرت جهت گردآوری داده ­ها استفاده شد. از روش نمونه ­گیری طبقه­بندی شده جهت انتخاب نمونه از جامعه 125 نفری مدیران عامل کسب ­وکارهای فعال عضو اتاق­ های تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مازندران استفاده شد که حجم نمونه مطابق فرمول کوکران 94 شرکت، تعین شد. داده­ ها با نرم افزار PLS  Smart تجزیه و تحلیل شدند و یافته ­های تحقیق نشان داد میزان اثرگذاری مسوولیت ­پذیری اجتماعی نسبت به مشتریان با ضریب 94/0 بیشترین اثرگذاری بر عملکرد مالی شرکت را دارد. 
متن کامل [PDF 579 kb]   (85 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: هنجارهای اجتماعی و فرهنگی
دریافت: ۱۳۹۸/۵/۹ | پذیرش: ۱۳۹۸/۶/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۴

فهرست منابع
1. Abeysekera A.P. and S.F. Chitru. 2018. Corporate social responsibility versus corporate shareholder responsibility: A family firm perspective, Journal of Corporate Finance, In press, corrected proof, Available online 21. [DOI:10.1016/j.jcorpfin.2018.05.003]
2. Alfonso Dau, L., S.A. Purkayastha and K. Eddleston. 2018. Who does it best? Family and nonfamily owners and leaders navigating institutional development in emerging markets, Journal of Business Research, In press, corrected proof, Available online 7.
3. Barnett, M.L. 2007. Stakeholder influence capacity and the variability of financial returns to corporate social responsibility. Academy of Management Review, 32: 794-816. [DOI:10.5465/amr.2007.25275520]
4. Bergamaschi, M. and K. Randerson. 2015. The futures of family businesses and the development of corporate social responsibility, Published by Elsevier L td, 1-12.
5. Burrell, G. and G. Morgan. 1979. Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Elements of the sociology of corporate life, Heinemann educational Books Ltd, London (In Persian).
6. Campopiano, Giovanna; Massis, Alfredo de and Chirico, Francesco. 2014, Journal of Family Business Review, 27(3): 244-258. [DOI:10.1177/0894486514538450]
7. Carroll, A.B. 1991. The Pyramid of Corporate Social Responsibiiity: Toward the Morai Management of Organizational Stakeholders, journal of Business horizons, 34(4): 39-48. [DOI:10.1016/0007-6813(91)90005-G]
8. Cruz, C., M. Larraza‐Kintana, L. Garcés‐Galdeano and P. Berrone. 2014. Are Family Firms Really More Socially Responsible?. Entrepreneurship Theory and Practice, 38: 1295-1316. [DOI:10.1111/etap.12125]
9. Fernando, Y. and X.W. Wen. 2017. The impact of eco-innovation drivers on environmental performance: Empirical results from the green technology sector in Malaysia, journal of sustainable production and consumption, 12: 27-43. [DOI:10.1016/j.spc.2017.05.002]
10. Fombrun, C. 2001. Corporate reputations as economic assets. In M. Hitt, R. Freeman, & J. Harrison (Eds.), The Blackwell handbook of strategic management: P: 289-312. Malden, MA: Blackwell.
11. Gras-Gil, E., M.P. Manzano and H. Fernández Joaquín. 2016. Investigating the relationship between corporate social responsibility and earnings management: Evidence from Spain, Business Research Quarterly, 19: 289-299. [DOI:10.1016/j.brq.2016.02.002]
12. Kruger, Philipp. 2015. Corporate Goodness and Shareholder wealth, journal of finance Economics, 115(2): 304-329. [DOI:10.1016/j.jfineco.2014.09.008]
13. Lien, Y.C. and I. Filatotchev. 2015. Ownership characteristics as determinants of FDI location decisions in emerging economies, Journal of World Business, 50(4): 637-650. [DOI:10.1016/j.jwb.2014.09.002]
14. Liu, W., H. Yang and G. Zhang. 2012. Does family business excel in firm performance? An institution-based view. Asia Pacific Journal of Management, 29: 965-987. [DOI:10.1007/s10490-010-9216-6]
15. Neubauer, F. and A.G. Lank. 2015. The family business: Its governance for sustainability. books.google.com
16. Parhizgar, M.M. and A.A. Aghajani Afrouzi. 2012. Advanced Research Methodology in Management with Applied Approach, © Payam e noor university Publishing (In Persian).
17. Peake Whitney, O., D. Cooper, M. Fitzgerald and A. Glenn Muske. 2015. Family Business Participation in Community Social Responsibility: The Moderating Effect of Gender, Springer Science+Business Media [DOI:10.1007/s10551-015-2716-z]
18. Pino, G., C. Amatulli, M. De Angelis and M.A. Peluso. 2015. The influence of corporate social responsibility on consumers' attitudes and intentions toward genetically modified foods: evidence from Italy, Journal of Cleaner Production, October, pp: 1-9.
19. Preslmayer, C., M. Kuttner and B. Feldbauer-Durstmüller. 2018. Uncovering the research field of corporate social responsibility in family firms: a citation analysis, Journal of Family Business Management, 8(2): 169-195. [DOI:10.1108/JFBM-10-2017-0032]
20. Sayekti, yosefa. 2015. Strategic Corporate social Responsibility(CSR), Company financial performance and Earning response Coefficient: Empirical Evidence on Indonesian Listed Companies, Procedia- social and behavioral sciences, 211: 411-420. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.11.054]
21. Stevens, R., N. Moray, J. Bruneel and B. Clarysse. 2014. Attention Allocation to Multiple Goals: The case of for-profit social Entreprises, Strategic Management journal, 36: 1006-1016. [DOI:10.1002/smj.2265]
22. Zhang, M., L. Xie, and Xu. Haoran. 2015. Corporate Philanthropy and Stock Price Crash Risk: Evidence from China, Journal of Business Ethics, 139(3): 595-617. [DOI:10.1007/s10551-015-2647-8]