دوره 2، شماره 3 - ( کارآفرینی و کشاورزی (بهار و تابستان) 1394 )                   جلد 2 شماره 3 صفحات 9-18 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده:   (1636 مشاهده)

هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر انگیزه کارآفرینی کشاورزی با استفاده از الگوی تحلیل تمایزی در سال 1392 است. جامعه آماری تحقیق را کارآفرینان کشاورزی استان گیلان تشکیل می­دهند و با استفاده از روش  نمونه­گیری تصادفی ساده حجم نمونه 96 تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامه می­باشد که روایی آن بر­اساس نظر جمعی از متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزایش تحصیلات فرد کارآفرین، تعداد اعضای خانواده مشارکت­کننده در فعالیت کارآفرینی، تعداد ساعات کاری اختصاص داده شده به فعالیت کارآفرینی و درآمد حاصل از کارآفرینی، انگیزه کارآفرینی کشاورزی را افزایش می­دهد. همچنین اثر متغیرهای جنسیت (افزایش مردان در مقابل زنان) و شغل فرد کارآفرین و نوع فعالیت کارآفرینی روی افزایش انگیزه کارآفرینی مثبت است، در حالی که اثر سن و وضعیت تأهل فرد کارآفرین منفی است. نتایج ماتریس ساختار نیز نشان داد که متغیرهای درآمد حاصل از فعالیت کارآفرینی و ساعات کاری اختصاص داده شده به فعالیت کارآفرینی بیشترین اهمیت را در تمایز میان دو گروه دارند.

متن کامل [PDF 494 kb]   (1441 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کارآفرینی در کشاورزی
دریافت: ۱۳۹۴/۸/۴ | پذیرش: ۱۳۹۴/۸/۴ | انتشار: ۱۳۹۴/۸/۴