فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML کارآفرینی در کسب وکارهای کوچک و متوسط زنان روستایی استان فارس: کاربرد مقیاس تاب آوری در طول عمر کسب و کار - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
خانم فاطمه بادزبان، دکتر کورش رضائی مقدم*، دکتر مهسا فاطمی
XML نگرش کارکنان مراکز جهاد کشاورزی نسبت به راه‌اندازی کارآفرینی سبز در مناطق روستایی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
خانم سمیه مرادحاصلی، دکتر پوریا عطائی، خانم سمیه خسروی، دکتر حمید کریمی*
XML شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرباز) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۸/۱۵
ابوبکر رئیسی*، مهیم شیهکی تاش، حبیب الله سالارزهی، عبدالعزیز ولی نفس
XML تحلیل اثربخشی نظام آموزش عالی کشاورزی بر پرورش قابلیت‌های کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه محقق اردبیلی) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۷/۲۹
دکتر مجتبی سوختانلو*
XML بررسی شیوه های آموزشی موثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۷/۲۹
رضا موحدی*، جلیله سلیمانیان بروجنی
XML بازدارنده‌های کسب و کارهای تولید فرش دستباف ترکمن در شهرستان گنبدکاووس - منتشرشده در ۱۳۹۶/۸/۱۵
دکتر محمد رضا محبوبی*، آمنه آورند
XML بررسی نگرش به کارآفرینی در بنگاه های زود بازده کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۷/۱۵
سعید نجفی*، جواد میکانیکی، مجتبی داورپناه
XML نقش رویکرد کارآفرینانه و ظرفیت جذب دانش در عملکرد شرکتهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۸/۲۴
خاطره پور آهنگریان، مرتضی موقر*، میثم شیرخدایی
XML سازه های مؤثر بر روحیه کارآفرینی اعضاء سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان قم - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
خانم سمیرا بهروزه*، آقای ناصر آقاعباسی، خانم فائزه محمدی
XML نقش مدیریت مشارکتی در کارآفرینی سازمانی تعاونی های کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان ایلام) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۷/۱۷
علیرضا پورسعید*، سجاد لارتی
XML پدیدار شناسی موانع ایجاد و راه اندازی استارت آپ های کشاورزی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۷/۱۷
خانم زهرا یوسفی*، آقای نادر نادری، آقای بیژن رضایی
XML بررسی تاثیر درجه باز بودن تجارت و رشد بخش کشاورزی بر شاخص کارآفرینی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۸/۲
XML چالش ها وفرصت های توسعه کارآفرینی در بخش صنایع تبدیلی محصولات باغی مطالعه موردی استان خراسان شمالی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۳/۳
مژگان علیزاده*، علی کارشناسان
XML رویکرد تلفیقی شناسایی چالش‌های دوره‌های کارآموزی دانشجویان رشته کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
بهمن خسروی پور، منا درانی*
XML چالش‌های اشتغال روستایی در استان ایلام - منتشرشده در ۱۳۹۵/۸/۲
دکتر رویا اشراقی سامانی*، مهندس طیبه کریمی، دکتر مرجان واحدی، مهندس طیبه صیده
XML الگوسازی مفهومی شایستگی های مورد نیاز زنان کارآفرین روستایی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۹/۱
دانشجو دکترا وحید علی ابادی*، دکتر رضا موحدی، دکتر حشمت اله سعدی، پوریا عطائی
XML عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۲۹
زهرا یوسفی*، نادر نادری، بیژن رضایی، نعمت ا. . شیری
XML عوامل موثر بر توانمندی شغلی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۲۷
دکتر رویا اشراقی سامانی*، خانم طیبه صیده، دکتر علیرضا پورسعید
XML بررسی موانع خوداشتغالی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱/۲۳
دکتر حسین آگهی، خانم فاطمه قربانی پیرعلیدهی*، خانم سمیره صی محمدی
XML شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی از نظر متخصصان کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۲۷
خانم هدا نجف پور*، دکتر بیژن رضایی
XML بررسی موانع دسترسی کارآفرینان کشاورزی به سرمایه مالی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۱۳
رضوان قمبرعلی*، حسین آگهی، امیرحسین علی بیگی، کیومرث زرافشان
XML بررسی موانع دسترسی کارآفرینان کشاورزی به سرمایه مالی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۱۳
رضوان قمبرعلی*، حسین آگهی، امیرحسین علی بیگی، کیومرث زرافشان
XML نقش تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بنگاههای زود بازده (SME) در ایجاد اشتغال و تولید در بخش کشاورزی از دیدگاه مشتریان بانک - منتشرشده در ۱۳۹۴/۷/۱۹
دکتر یدالله رجائی، دکتر شقایق خیری*، دانش اموخته محمد باقر سلیمی
XML شناسایی مشکلات کسب و کارهای کشاورزی زیر بخش امور دام در شهرستان ایلام - منتشرشده در ۱۳۹۴/۶/۲۴
دکتر مرجان واحدی*، سارا موسویون
XML شناسایی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به کارآفرینی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۷/۱۵
عبدالحمید پاپ زن، فرانک کرمیان*، مصیب غلامی، میلاد ژولیده
XML تدوین راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در بین دانش‌آموختگان - منتشرشده در ۱۳۹۴/۶/۱۶
دکتر محمد مهدی مردانشاهی*، - محمد علی روشن فر
XML بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاه‌مدت - منتشرشده در ۱۳۹۴/۷/۱۹
حمید امیرنژاد*، مریم اسدپور کردی
XML تحلیل عاملی موانع تجاری سازی دانش کشاورزی (مورد پژوهشی: دانشگاه آزاد واحد ایلام) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۷
دکتر حامد چهارسوقی امین*، مهندس رئوف ملایی، مهندس علیرضا نوروزی
XML بررسی ویژگی های خلاقیت و ریسک پذیری دانشجویان ورودی رشته کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاﺋم شهر) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۶/۸
محمدحسن شکی*
XML مقایسه روحیه کارآفرینانه مدیران شرکت‌های تعاونی کشاورزی موفق و ناموفق شهرستان ایلام - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
دکتر مرجان واحدی*، دکتر حامد چهارسوقی امین، محمد رضا زنگنه، علیرضا نوروزی
XML ویژگی های جامعه شناختی و تأثیر آن بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونی های تولید استان قزوین - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
سید مهدی میردامادی، مسعود حکمت*، تورج بنیادی، احمد حکاکمی فر
XML چالش های دسترسی به سرمایه مالی برای کارآفرینان کشاورزی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
خانم رضوان قمبرعلی*، دکتر حسین آگهی، دکتر امیرحسین علی بیگی، دکتر کیومرث زرافشانی
XML سازه‌های موثر بر توانمندی کارآفرینی و اشتغال پس از دانش‌آموختگی: (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۱
صدیقه قاسمی*، سمیرا بهرامیان، مصطفی احمدوند
XML بررسی وضعیت کارآفرینان بخش کشاورزی استان مازندران در انتخاب استراتژی تأمین مالی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۵
جهانگیر یدالهی فارسی، مرتضی محمدی صالح*، علی اکبر آقاجانی افروزی
XML بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیهی کارآفرینی در دانشجویان دانشکده‌ی منابع طبیعی دانشگاه-چمران واحد بهبهان - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
مهندس زهرا ربیعی*، دکتر حسن صدیقی
XML تحلیل عوامل مؤثر بر خلاقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۸
امیر نعیمی*، عنایت عباسی
XML عوامل مؤثر بر انگیزه کارآفرینی کشاورزی (مورد مطالعه استان گیلان) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۷/۱۴
مجتبی نبی زاده ذوالپیرانی*، سید علی حسینی یکانی، رضا حیدری کمال آبادی
XML بررسی میزان تمایل روستاییان به تشکیل تعاونی گیاهان دارویی جهت کارآفرینی در منطقه هزار جریب بهشهر - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
دکتر رضا تمر تاش*، دکتر محمد رضا طاطیان، مهندس جابر قربانعلی نژاد
XML سنجش سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه یاسوج - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۳
زینب شریفی*، فاطمه سورانی، مصطفی احمدوند
XML شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی: مطالعه موردی مرکز آموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۹
لطیف محمدزاده*، حسن صدیقی
XML ارزیابی تأثیر ارائه درس کارآفرینی بر تقویت کارآفرینی فراگیران در مرکز آموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
لطیف محمدزاده*، عنایت غباسی، همایون فرهادیان
XML تحلیل راهکارهای توسعه و تقویت کسب و کارهای اینترنتی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان آذربایجان‌شرقی) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
دانشجو روح اله ماقبل*، دکتر رضا موحدی، دکتر کریم نادری مهدیی، ارشد علیرضا غضنفری
XML بررسی معیارهای موثر بر ارزیابی فرصت های کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیک - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۲۱
مژده اسدالهی شاد*، جهانگیر یدالهی فارسی، غلامحسین حسینی نیا
XML مولفه‌های توسعه کارآفرینی روستایی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۷
دكتر محمد صادق ابراهیمی*
XML بررسی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان دختر - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۰
دکتر محمد مهدی مردانشاهی*
XML ارزیابی میزان کارآفرینی آموزشهای تخصصی کشاورزی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بابلسر - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۷
آقای وحید واحدی، دکتر سید علی حسینی یکانی*

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb