داوران نشریه

 | تاریخ ارسال: 1402/10/2 | 
نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی ORCID Scopus Author ID Publons-ID
دکتر مریم اسدپورکردی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۸۹۹-۸۰۷۱
دکتر حمید امیرنژاد دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۳۰۷-۱۱۴۶ ۱۳۸۰۵۱۷۸۲۰۰ AFS-۱۸۱۳-۲۰۲۲
دکتر ساره حسینی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۰۵۲-۲۴۵۵ ۵۷۲۲۲۹۰۵۴۰۵ ACR-۰۹۸۱-۲۰۲۲
دکتر فاطمه رزاقی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۲۹۹-۹۷۸۳ ۵۳۸۷۸۳۷۲۵۰۰ AFX-۹۸۴۴-۲۰۲۲
دکتر محمد علی سیاه سرانی کجوری استادیار مدیریت دانشگاه گلستان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۹۱۴-۲۴۰۸
دکتر مجتبی سوختانلو استادیار دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۸۵۸-۴۳۳۲ K-۸۹۱۷-۲۰۱۷
دکتر اسد شاهانی مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران ۰۰۰۹-۰۰۰۴-۸۳۸۸-۵۵۲۳
دکتر  فاطمه شفیعی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر سمیه شیرزادی لسکوکلایه استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۰۸۴-۴۹۶۵ ABL-۰۵۹۲-۲۰۲۲
دکتر عنایت عباسی استاد دانشگاه تربیت مدرس ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۲۳۸-۷۱۸۵ ۵۵۵۸۴۴۰۶۸۰۰ AAB-۳۸۱۰-۲۰۱۹
دکتر طاهر عزیزی خالخیلی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۵۸۰-۰۲۴۵ ۲۵۹۲۸۱۸۱۱۰۰ AAV-۷۲۷۵-۲۰۲۱
دکتر فواد عشقی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۰۶۵-۹۱۶۶ ۵۵۶۲۰۷۶۰۰۰۰ ABE-۸۴۵۹-۲۰۲۱
دکتر پوریا عطایی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۱۷۴-۳۲۷۲ ۵۶۰۷۳۲۰۶۱۰۰ I-۸۵۱۷-۲۰۱۹
دکتر کمال عطائی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۰۹۲-۵۸۸۷
دکتر سهیلا فتحی دکتری ترویج ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
دکتر فاطمه قربانی پیرعلیدهی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۱۲۲-۰۲۵۱ AFC-۸۲۳۴-۲۰۲۲
دکتر میثم منتی زاده دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز ۰۰۰۹-۰۰۰۴-۶۶۳۶-۲۲۵۵
دکتر امید جمشیدی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری AAA-۳۹۰۷-۲۰۲۲
دکتر امین دلاور دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۱۱۶-۴۱۱۵ ISV-۳۸۵۷-۲۰۲۳
دکتر حمید رضائی دکتری موسسه آموزش عالی پردیسان، فریدونکنار
دکتر فاطمه کشیری کلایی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۴۳۹-۵۰۵۱ ACP-۵۶۱۶-۲۰۲۲
دکتر محمد مهدی مردانشاهی دکتری کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر غلامحسین عبدالله زاده دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۵۴۰-۰۷۶۰ ۲۳۹۷۰۱۶۵۹۰۰ HGU-۱۲۰۴-۲۰۲۲
دکتر مجتبی مجاوریان دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۸۲۱-۱۵۳۹ ۵۵۶۲۰۲۷۸۲۰۰ ADP-۴۳۷۷-۲۰۲۲
دکتر سمیه نقوی استادیار دانشگاه جیرفت ۵۷۲۱۲۰۲۳۹۵۲
دکتر علی¬اکبر آقاجانی افروزی دکتری دانشگاه پیام نور
دکتر مریم امیدی نجف آبادی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۸۳۰-۷۶۶۰ ۵۳۰۶۴۲۷۳۶۰۰ AAU-۱۶۶۹-۲۰۲۱
دکتر مسعود بیژنی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۶۵۹-۶۳۸۶ ۵۴۳۸۱۳۸۹۰۰۰ N-۸۲۷۵-۲۰۱۸
دکتر مسلم سواری استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ۵۷۲۰۴۶۳۵۹۵۲ AAA-۵۸۶۷-۲۰۲۲
دکتر لاله صالحی استادیار دانشگاه رازی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۲۵۱-۱۵۲۴
دکتر جواد قاسمی استادیار معاونت آموزش و ترویج کشاورزی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۳۴۷-۱۹۳X ۱۹۵۳۳۹۳۷۹۰۰ V-۶۸۱۰-۲۰۱۷
دکتر حمید کریمی استادیار دانشگاه زابل ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۱۹۹-۱۰۰X ۵۷۲۱۴۸۹۱۳۳۸ AAE-۱۶۷۵-۲۰۲۲
دکتر محمدرضا محبوبی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۵۱۹-۳۵۱۹
دکتر هادی مومنی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
دکتر عباس  نوروزی استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۹۱۷-۵۸۲۰ N-۲۴۷۱-۲۰۱۷
دکتر هادی ثنائی پور عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۳۶۰-۲۸۷۹ ۵۷۱۹۳۱۰۹۰۳۴
دکتر کورش رضائی مقدم دانشیار دانشگاه شیراز ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۶۶۱-۴۵۳X ۱۳۶۰۵۴۵۳۷۰۰
دکتراحمدرضا عمانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۷۴۴-۶۹۶۸ ۲۶۴۲۳۱۵۰۴۰۰ AAT-۶۰۱۶-۲۰۲۱

دفعات مشاهده: 497 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb