راهنمای نگارش

 • به نام خدا

راهنمای نگارش و تدوین مقالات در
راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی

۱- اهداف

اشاعه و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه کارآفرینی در کشاورزی، کمک به توسعه و اعتلای دانش در زمینه مذکور و فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه کارآفرینی در کشاورزی.

۲- موضوع مقالات

راهبردهای ملی توسعه سازمان­های کارآفرین در کشاورزی
مدل­های کسب و کار کارآفرینانه در کشاورزی
فضای کسب و کار کشاورزی برای کارآفرینی
خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در کشاورزی
تهدید­ها و فرصت­ها پیش روی کارآفرینی در کشاورزی
رویکردهای نوین تجارت و بازاریابی کشاورزی
گردشگری و کارآفرینی کشاورزی
زنان و کارآفرینی کشاورزی 
تعاونی­ های کشاورزی و کارآفرینی  
کشاورزی بومی و کارآفرینی
توسعه کارآفرینی در مراکز آموزشی کشاورزی
تکنولوژی­های پیشرفته نانو، بیو و فن آوری اطلاعات در بخش کشاورزی
دانش ­آموختگان کشاورزی و کارآفرینی
تولید ثروت دانش ­بنیان و تجاری ­سازی تحقیقات دانشگاه­های کشاورزی
رویکردهای کارآفرینی و توسعه نظام­ های آموزش کشاورزی
و دیگر موارد مرتبط.

۳- شرایط بررسی مقالات

این نشریه مقالات دریافتی با ویژگی‌های زیر را برای چاپ مورد بررسی قرار می‌دهد:

 • در راستای موضوعات تعیین شده بالا باشد.

 • حاصل مطالعات، تجربه­ ها و پژوهش‌های نویسنده(گان) باشد.

 • نتیجه مرور گسترده و تحلیل یافته‌های پیشین باشد.

 • مقاله قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا زیر چاپ نباشد. حق چاپ پس از پذیرش مقاله برای نشریه محفوظ است و نویسنده(گان) نباید مقالات خود را به مجلات علمی-پژوهشی یا ترویجی دیگری (چه به زبان فارسی یا سایر زبان­ها) ارسال نمایند.

نحوه نگارش مقالات فارسی در نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 1. فرم تعارض منافع
 2. فرم تعهدنامه
 3. مقاله با نام  نویسندگان
 4. مقاله بدون نام
صفحه مشخصات مقاله:
 علاوه بر وارد کردن اسامی و مشخصات تمام نویسندگان در سایت نشریه، یک
صفحه به‌صورت فایل word که شامل: اسامی نویسندگان، مرتبه علمی و وابستگی سازمانی آن‌ها به دو زبان فارسی و انگلیسی و ایمیل و شناسه ارکید نویسنده مسئول باشد نیز به­ صورت جداگانه در زمان ارسال مقاله در سایت بارگذاری شود.
تذکر: در عنوان فایل بدون نام مقاله و داخل متن آن به هیچ عنوان نام نویسندگان مقاله درج نشود.
 فایل مقاله:
بخش­های مقاله: هر مقاله باید به ترتیب دارای عنوان، چکیده مبسوط فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی و به زبان فارسی باشد و رفرنس‌ها فقط به‌صورت لاتین  و  چکیده مبسوط  انگلیسی درج شوند.
     چکیده مبسوط فارسی:
 • مقدمه و هدف
 • مواد و روش­ ها
 • یافته ­ها
 • نتیجه­ گیری
 • واژه­ های کلیدی
چکیده مبسوط انگلیسی(Extended Abstract) :
 • Title
 • Introduction and Objectives
 • Materials and Methods
 • Results
 • Conclusion
 • Keywords
واژه ­های کلیدیبرای واژه‌‌های کلیدی از کلمات به‌کار رفته در عنوان مقاله، استفاده نشود. حداقل پنج و حداکثر هشت کلمه مجزا درباره موضوع پژوهش باشند. واژه ­های کلیدی انگلیسی در زیر چکیده انگلیسی و به همان ترتیب واژه ­های کلیدی فارسی ذکر شوند.
مقدمه: بایستی شامل اطلاعات مربوط به سوابق کار، توجیه اهمیت تحقیق و هدف بررسی باشد. مقدمه دربرگیرنده بیان مسأله، معرفی و ضرورت تحقیق و اشاره به پژوهش­های پیشین باشد و در آخر آن در یک جمله یا پاراگراف به هدف یا اهداف پژوهش انجام شده، اشاره شود.
مواد و روش ­ها: بایستی به­طور مشخص و روشن بیان شود. اگر روش تحقیق از یک منبع گرفته شده فقط به ذکر مأخذ اکتفا شود. لازم است نام محل و یا مؤسسه انجام تحقیق به­ صورت واضح مشخص گردد. در مورد مقالات تحلیلی، نظری و مدل‌سازی در صورت لزوم می­توان زیر بخشی به نام "تئوری تحقیق" اضافه نمود. به شرح کامل منطقه، محل و زمان اجراء، روش­های نمونه­ گیری، مواد و وسایل به کار رفته، طرح آزمایش و روش­های اندازه­ گیری و تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شود.
نتایج و بحث: تمام نتایج کمَی و کیفی تحقیق با استناد به جداول، اشکال (نمودار، منحنی، تصویر یا عکس، نقشه) در این بخش ارائه شود. در این قسمت نتایج به دست آمده با توجه به اهداف تحقیق و یافته ­های دیگران مورد بحث قرار گیرد. توصیه و پیشنهادهای تحقیقاتی نیز در این بخش گنجانده شود.
نتیجه ­گیری:  ارائه پیشنهادها و راهکارها جهت حلّ مشکلات و مسائل مطروحه
تشکر و قدردانی: نویسنده(گان) مقاله می­ توانند در این بخش از تأمین­ کنندگان بودجه و کمک ­کنندگان به انجام تحقیق سپاسگزاری نمایند.
شیوه نگارش مقاله
توجه اکید: دقت شود در صورت عدم تطابق هربخش از مقاله، با این شیوه ­نامه، مقاله برای بررسی در شورای دبیران طرح نخواهد شد. بدیهی است در صورت انطباق با قوانین نگارش، مقاله توسط شورای دبیران و سردبیر تخصصی مورد بررسی علمی و در صورت تأیید علمی، برای داوری ارسال خواهد شد. درصورتی‌که اصول بدیهی نگارش در مقاله رعایت نگردیده باشد، پیش از ارسال به داوری به نویسنده مسترد خواهد شد (به جدول ۱ مراجعه شود).

جدول ۱- برخی از اصول نگارش   (https://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx)
نکتۀ نگارشی راهنمای صفحه کلید
گذاشتن تشدید همیشه ضرورت ندارد مگر در جایی که موجب ابهام شود: معین/معیّن SHIFT+ب
تنوین (اً) = ًSHIFT+ض
آن همیشه جدا نوشته می‌شود مگر: آنها، آنجا، آنکه، بدان، آنچه، وانگهی
این همیشه جدا نوشته می‌شود مگر: اینها، اینجا، اینکه، بدین
چه جدا از کلمه پیش از خود نوشته می‌شود، مگر در: چرا، چگونه، چقدر، چطور، چسان
چه جدا از کلمه پس از خود نوشته می‌شود، مگر در: آنچه، چنانچه
حرکت‌گذاری تنها در حدی لازم است که احتمال بدخوانی و ابهام داده شود: عُرضه/عَرضه؛ حَرف/حِرَف SHIFT+ش/س/ی
که همیشه جدا نوشته می‌شود به جز در سه مورد: بلکه، اینکه، آنکه
می– نمی با رعایت نیم‌فاصله، همواره جدا نوشته می‌شوند.         نیم­فاصله (Ctrl+-)