راهنمای نگارش

به نام خدا

  راهنمای نگارش و تدوین مقالات در

  راهبردهای کارآفرینی و کشاورزی

1- اهداف

  اشاعه و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه کارآفرینی در کشاورزی ، کمک به توسعه و اعتلای دانش در زمینه مذکور و فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه کارآفرینی در کشاورزی.

2- موضوع مقالات

  راهبردهای ملی توسعه سازمان­های کارآفرین در کشاورزی

  مدل­های کسب و کار کارآفرینانه در کشاورزی

  فضای کسب و کار کشاورزی برای کارآفرینی

  خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در کشاورزی

  تهدید ها و فرصت ها پیش روی کارآفرینی در کشاورزی

  رویکردهای نوین تجارت و بازاریابی کشاورزی

  گردشگری و کارآفرینی کشاورزی

  زنان و کارآفرینی کشاورزی

  تعاونی­های کشاورزی و کارآفرینی

  کشاورزی بومی و کارآفرینی

  توسعه کارآفرینی در مراکز آموزشی کشاورزی

  تکنولوژیهای پیشرفته نانو، بیو و فنآوری اطلاعات در بخش کشاورزی

  دانش آموختگان کشاورزی و کارآفرینی

  تولید ثروت دانش بنیان و تجاری سازی تحقیقات دانشگاههای کشاورزی

  رویکردهای کارآفرینی و توسعه نظام های آموزش کشاورزی

  و دیگر موارد مرتبط با موضوع پژوهشنامه.

3- شرایط بررسی مقالات

  این نشریه مقالات دریافتی با ویژگی‌های زیر را برای چاپ مورد بررسی قرار می‌دهد:

  · در راستای موضوعات تعیین شده بالا باشد.

  · حاصل مطالعات، تجربه­ها و پژوهش‌های نویسنده(گان) باشد.

  · نتیجه مرور گسترده و تحلیل یافته‌های پیشین باشد.

  · مقاله قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا زیر چاپ نباشد. حق چاپ پس از پذیرش مقاله برای نشریه محفوظ است و نویسنده(گان) نباید مقالات خود را به مجلات علمی-پژوهشی یا ترویجی دیگری (چه به زبان فارسی یا سایر زبان­ها) ارسال نمایند.

· نویسندگان ملزم به دریافت، تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه در قالب فایل پیش نیاز ارسال مقاله می باشند.

  · مقاله­های ارسالی مطابق با راهنمای نگارش مجله آماده شده باشد. در صورت عدم رعایت راهنمای نگارش مقاله به داوران جهت ارزیابی علمی ارسال نخواهد شد.

  4- راهنمای نگارش

  هیأت تحریریه پژوهش­های کارآفرینی و کشاورزی ، رعایت دقیق دستورالعمل زیر را به عنوان شرایط پذیرش مقاله ضروری می­داند:

  بخش­های مختلف مقاله به ترتیب شامل 1- عنوان، 2- چکیده فارسی، 3- واژه‌های کلیدی، 4- مقدمه، 5- مواد و روش‌ها، 6- نتایج و بحث، 7- تشکر و قدردانی، 8- منابع و 9- چکیده به زبان انگلیسی می‌باشد.

  4-1- عنوان

  عنوان مقاله باید خلاصه و گویا بوده و از 25 کلمه تجاوز نکند.

  4-2- چکیده

  چکیده فارسی و انگلیسی مجموعه فشرده و گویایی از مقاله با تأکید بر هدف، روش تحقیق و نتایج بوده و در یک پاراگراف پیوسته و حداکثر 300 کلمه باشد. چکیده انگلیسی برگردان جامعی از چکیده فارسی باشد.

  4-3- واژه­های کلیدی

  واژه‌های کلیدی شامل حداقل پنج و حداکثر هشت کلمه مجزا درباره موضوع پژوهش بوده که در صورت امکان شامل کلمات موجود در عنوان نباشد. واژه­های کلیدی انگلیسی در زیر چکیده انگلیسی و به همان ترتیب واژه­های کلیدی فارسی آورده شود.

  4-4- مقدمه

  مقدمه در برگیرنده بیان مسأله، معرفی و ضرورت تحقیق و اشاره به پژوهش‌های پیشین باشد و در آخر آن در یک جمله یا پاراگراف به هدف یا اهداف پژوهش انجام شده، اشاره شود.

  4-5- مواد و روش­ها

  به شرح کامل منطقه، محل و زمان اجراء، روش­های نمونه­گیری، مواد و وسایل بکار رفته، طرح آزمایش و روش­های اندازه­گیری و تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شود.

  4-6- نتایج و بحث

  تمام نتایج کمی و کیفی تحقیق با استناد به جدول و شکل (منحنی، نمودار، تصویر یا عکس، نقشه) در این بخش ارائه شود. در همین قسمت نتایج به دست آمده با توجه به اهداف تحقیق و یافته­های دیگران مورد بحث قرار گیرد. توصیه و پیشنهادهای تحقیقاتی نیز در این بخش گنجانده شود.

  4-7- تشکر و قدردانی

  نویسنده(گان) مقاله می­توانند در این بخش از تأمین کنندگان بودجه و کمک کنندگان به انجام تحقیق سپاسگزاری نمایند (این بخش اختیاری است).

  4-8- منابع

  - منابع مورد استفاده به صورت لاتین و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین نویسنده شماره­گذاری شده و در انتهای مقاله آورده شود.

  - در صورت وجود چند نویسنده، پس از نوشتن نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده اول، برای سایر نویسندگان ابتدا حرف اول نام و سپس نام خانوادگی هر یک از آنان آورده شود.

  - به نام کامل مجلات اشاره شود. همچنین حرف اول هر کلمه در نام مجله به صورت بزرگ ( Capital ) باشد.

  - مکان مناسب نقطه، ویرگول، کالن و فاصله مانند مثال­های زیر مورد توجه قرار گیرد.

  - تنها حرف اول نخستین کلمه در عنوان منابع به صورت حرف بزرگ ( Capital ) باشد.

  - در متن مقاله، منابع مورد استفاده با ذکر شماره در داخل پرانتز معرفی شوند. بین شماره­های منابع فاصله نباشد و فقط از کاما استفاده شود (4،2،18).

  - به هنگام استناد به نام نویسنده(گان) در متن مقاله (کلیه اسامی باید به زبان فارسی باشد)، شماره منبع در داخل پرانتز جلو نام نویسنده(گان) آورده شود و از اشاره به سال خودداری شود (مقیمی و همکاران (4) در تحقیقی دریافتند که ....)

  - اگر نویسندگان منابع مورد استناد بیش از دو نفر باشند، در متن نام خانوادگی نویسنده اول را آورده و از کلمه " و همکاران " استفاده شود.

  - برای کتب ترجمه شده، نوشتن منبع بر اساس نام خانوادگی و نام مترجمین باشد.

  - در مورد کتاب به ترتیب: مؤلفین (مترجمین)، سال انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد،‌ شماره ویرایش، ناشر، شهر و کشور ناشر و تعداد صفحات کتاب.

  Deakins, D. and M. Freel. 2009. Entrepreneurship and Small Firms . 5th edn. McGraw Hill, London, UK, 392 pp .

  - اگر فصلی از کتاب ویراستاری شده مورد استفاده قرار گرفت به ترتیب: نویسنده(گان) فصل، سال انتشار کتاب، عنوان فصل، رجوع به کتاب اصلی با کلمه In: ، ویراستار (ویراستاران) کتاب با ed. یا eds. داخل پرانتز، عنوان کتاب، شماره صفحات فصل، ناشر، شهر و کشور ناشر.

  Hofstede, G., N.G. Noorderhaven, A. R. Thurik, L.M. Uhlaner, A. Wennekers and R.E . Wildeman. 2004. Culture's role in entrepreneurship: Self-employment out of dissatisfaction. In : Brown, T.E. and J.M. Ulijn (eds.) Innovation, Entrepreneurship and Culture. 162-198 pp., Edward Elgar Publishing, London .

  - در مورد مقاله به ترتیب: نویسند ه( گان)، سال انتشار مقاله، عنوان مقاله،‌ عنوان مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و اولین و آخرین صفحات مقاله در مجله.

  Acs, Z., P. Braunerhjelm, D.B. Audretsch and B. Carlsson. 2009. The knowledge spillover theory of entrepreneurship. Small Business Economics, 32(1): 15-30.

  - در مورد مقالات کنفرانسی به ترتیب: نویسند ه( گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، شماره صفحات ، محل (شهر و کشور) برگزاری.

  Murdock, A. and A. Bradburn. 2005. Social Entrepreneurial Ventures and the Value of Social Networks . International Social Entrepreneurship Conference, 128-137 pp., Barcelona, Spain.

  - در مورد پایان نامه به ترتیب: نویسنده، سال، عنوان، مقطع پایان نامه ( BSc,MSc,PhD )، دانشگاه، شهر، کشور، تعداد صفحات.

  Hockerts, K.N. 2003. Sustainability innovations, ecological and social entrepreneurship and the management of antagonistic assets. PhD Thesis, University St. Gallen, St. Gallen, Switzerland. 170 pp.

  - تمام منابعی که به فارسی چاپ شده­اند با نوشتن ( In Persian ) در انتها از منابع غیر فارسی متمایز شوند.

  Razavi, S.M., J. Yadolahi and S.R. Hosseini. 2011. The Role of Process Capabilities in Developing the University Entrepreneurship. Journal of Management, 10(3): 30-45. (In Persian)

  - برای منابعی که توسط مؤسسه یا سازمان بدون ذکر نام افراد به چاپ رسیده می­توان نام مؤسسه یا سازمان در ابتدا آورده شود یا این که از کلمه بی­نام ( Anonymous ) استفاده شود.

  - برای منابع اینترنتی آدرس کامل اینترنتی آن در انتهای منبع آورده شود.

  - در صورت استفاده از منابعی که زیر چاپ هستند پس از نام نویسنده(گان) در داخل پرانتز از ( in press ) استفاده شود.

  4-9- شیوه نگارش

  - مقاله حداکثر در 12 صفحه با یک خط فاصله (یک سانتی­متر) به صورت دو ستونه (روزنامه‌ای با پهنای هر ستون هفت سانتی­متر) و حاشیه سه سانتی‌متر در نرم افزار Word 2007 آماده شود. قلم B Nazanin 14 برای متن فارسی و برای کلمات انگلیسی داخل متن از قلم Times New Roman 12 استفاده گردد.

  - برای سایر بخش­های مقاله نوع و اندازه قلم­های زیر استفاده شود: (1) عنوان فارسی B Nazanin 16 و برجسته ( Bold )، (2) نام نویسنده(گان) B Nazanin 12 و برجسته ( Bold )، (3) وابستگی سازمانی نویسنده(گان) B Nazanin 10 ، (4) چکیده فارسی B Nazanin 12 و برجسته ( Bold ) و کلمات انگلیسی داخل متن چکیده Times New Roman 12 و برجسته ( Bold )، (5) سرتیتر بخش­ها B Nazanin 14 و برجسته ( Bold ) و زیر تیتر هر بخش B Nazanin 13 و برجسته ( Bold ) که شماره­گذاری نشده باشد، (6) در بخش چکیده انگلیسی عنوان مقاله Times New Roman 14 و برجسته ( Bold )، اسامی نویسنده(گان) Times New Roman 12 و برجسته ( Bold )، وابستگی سازمانی افراد Times New Roman 10 ، متن چکیده انگلیسی Times New Roman 12 ، تیتر چکیده و واژه­های کلیدی Times New Roman 12 و برجسته ( Bold ).

  - جداول و شکل­ها بعد از توضیحات مربوطه در متن آورده شود و عناوین جداول با اندازه قلم B Nazanin 12 در بالای آنها و هم­ چنین عناوین شکل­ها با اندازه قلم B Nazanin 12 در پائین آنها ذکر شود. ذکر واحد (در سیستم متریک) و مقیاس برای جداول و شکل­ها به زبان فارسی ضروری است. جداول به صورت باز (تنها خطوط بالا و پایین آشکار باشند) طراحی شده و برای شکل­ها کادر اطراف آن آورده نشود. در صورت امکان مقیاس­های عددی در محور افقی و عمودی شکل­ها فارسی باشند.

  - نام علمی گیاهان یا جانوران هم در متن و هم در منابع به صورت مورب (ایتالیک) باشد.

  - معادل انگلیسی لغات تخصصی به صورت زیر نویس در هر صفحه آورده شود.

  5- ارسال مقاله

  - مقاله باید در دو نسخه مجزا یکی با نام نویسنده(گان) و دیگری بدون نام نویسنده(گان) از طریق پایگاه اینترنتی نشریه ( http://jea.sanru.ac.ir ) ارسال شود. برای ارسال مقاله نخست فرم ثبت نام پایگاه را تکمیل و سپس به بخش ارسال مقاله مراجعه نمایید. همچنین فرم تعهدنامه را از سایت مجله دریافت و نسبت به تکمیل و ارسال آن اقدام فرمایید .

  - ثبت نام و ارسال مقاله باید توسط مسوول مکاتبه مقاله انجام شود. مجله فقط به مسوول مکاتبه با مجله پاسخ­گو خواهد بود.

  - مشخصات مقاله شامل عنوان مقاله،‌ نام نویسنده(گان)، مرتبه علمی و وابستگی سازمانی آنها به همراه پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسوول باشد.

  - پس از ارسال مقاله به مجله هر گونه تغییر در تعداد نویسندگان آن باید توسط نویسنده مسوول کتبا به مجله اعلام شود.

  - مقالات دریافت شده ابتدا توسط هیأت تحریریه مورد بررسی کمی و کیفی قرار می­گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود (به شرط رعایت نکاتی که در این راهنمای نگارش آمده است)، برای ارزیابی به حداقل سه نفر از داوران صاحب نظر و ناشناس برای نویسنده(گان) در رشته مربوطه ارسال می‌شود.

  - پذیرش و چاپ مقاله منوط به انجام تمام ویرایش­های خواسته شده از طرف دفتر مجله می­باشد.


دفعات مشاهده: 4069 بار   |   دفعات چاپ: 360 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 38 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb