راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی- فرم تعهدنامه
فرم تعهدنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۷/۹ | 

لزوم تکمیل فرم تعهد نامه

نویسنده محترم

لطفا فایل زیر را دریافت نموده و پس از تکمیل اطلاعات درخواستی ارسال فرمایید.

  • پس از ارسال مقاله به مجله هر گونه تغییر در تعداد نویسندگان آن باید توسط نویسنده مسوول کتباً به مجله اعلام شود.
  • ./files/site1/files/form_taahod.pdf
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی:
http://jea.sanru.ac.ir/find.php?item=1.114.20.fa
برگشت به اصل مطلب