برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
نگرش کشاورزان نسبت به کارآفرینی کشاورزی برای مقابله با اثرات زیان بار تغییر اقلیم و عوامل مؤثر بر آن (7250 مشاهده)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرباز) (4778 مشاهده)
بررسی موانع دسترسی کارآفرینان کشاورزی به سرمایه مالی (4620 مشاهده)
عوامل مؤثر بر انگیزه کارآفرینی کشاورزی (مطالعه موردی: استان گیلان) (4594 مشاهده)
شناسایی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به کارآفرینی (4593 مشاهده)
تحلیل عاملی خلاقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام (4453 مشاهده)
مؤلفه‌های توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کرمان) (4417 مشاهده)
بررسی اثر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بر اشتغال بخش کشاورزی (4377 مشاهده)
تأثیر ویژگی های جامعه شناختی بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونی های تولید استان قزوین (4377 مشاهده)
بررسی موانع خوداشتغالی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه (4330 مشاهده)
بررسی معیارهای مؤثر بر ارزیابی فرصت های کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیک (4322 مشاهده)
رابطه‌ی کارآفرینی با ابعاد توانمندی زنان روستایی استان فارس (4254 مشاهده)
عوامل مؤثر بر توانمندی کارآفرینی و اشتغال پس از دانش‌آموختگی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج) (4253 مشاهده)
تدوین راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در بین دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی (4120 مشاهده)
بررسی و مقایسه ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دختر (مطالعه موردی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری) (4110 مشاهده)
نقش تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بنگاه‌های زود بازده (SME) در ایجاد اشتغال و تولید بخش کشاورزی از دیدگاه مشتریان بانک (4088 مشاهده)
بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی (مورد مطالعه: شرکت‎ های کارآفرین صادرکننده‎ ی‎ محصولات کشاورزی ایران) (4059 مشاهده)
عوامل مؤثر بر توانمندی شغلی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) (4008 مشاهده)
تحلیل عاملی موانع تجاری‌سازی دانش کشاورزی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام (3965 مشاهده)
سنجش سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی در دانشگاه یاسوج (3946 مشاهده)
بررسی شیوه‌های آموزشی مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی (3870 مشاهده)
بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیهی کارآفرینی در دانشجویان دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه چمران واحد دانشگاهی بهبهان (3821 مشاهده)
شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی از نظر متخصصان کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه (3816 مشاهده)
شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی (مطالعه موردی: مرکزآموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب) (3758 مشاهده)
نقش مدیریت مشارکتی در کارآفرینی سازمانی تعاونی‌های کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) (3743 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مؤلفه‌های توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کرمان) (4171 دریافت)
بررسی شیوه‌های آموزشی مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی (4093 دریافت)
بررسی معیارهای مؤثر بر ارزیابی فرصت های کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیک (3981 دریافت)
رویکرد تلفیقی شناسایی چالش‌های دوره‌های کارآموزی دانشجویان رشته کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان) (3253 دریافت)
تحلیل راهکارهای توسعه و تقویت کسب و کارهای الکترونیکی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) (3121 دریافت)
بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیهی کارآفرینی در دانشجویان دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه چمران واحد دانشگاهی بهبهان (3119 دریافت)
بررسی اثر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بر اشتغال بخش کشاورزی (2827 دریافت)
عوامل مؤثر بر انگیزه کارآفرینی کشاورزی (مطالعه موردی: استان گیلان) (2826 دریافت)
نقش تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بنگاه‌های زود بازده (SME) در ایجاد اشتغال و تولید بخش کشاورزی از دیدگاه مشتریان بانک (2447 دریافت)
چالش‌ها و فرصت‌های توسعه کارآفرینی در بخش صنایع تبدیلی محصولات باغی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (2361 دریافت)
شناسایی مشکلات کسب و کارهای کشاورزی زیر بخش امور دام در شهرستان ایلام (2351 دریافت)
تحلیل عاملی خلاقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام (2287 دریافت)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرباز) (2224 دریافت)
شناسایی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به کارآفرینی (2195 دریافت)
بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی (مورد مطالعه: شرکت‎ های کارآفرین صادرکننده‎ ی‎ محصولات کشاورزی ایران) (2186 دریافت)
عوامل مؤثر بر توانمندی کارآفرینی و اشتغال پس از دانش‌آموختگی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج) (2124 دریافت)
سنجش سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی در دانشگاه یاسوج (2045 دریافت)
عوامل مؤثر بر توانمندی شغلی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) (1898 دریافت)
تأثیر کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بر توسعه قابلیت‌های پویا در شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی (1883 دریافت)
نقش رویکرد کارآفرینانه و ظرفیت جذب دانش در عملکرد شرکت های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (1872 دریافت)
شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی (مطالعه موردی: مرکزآموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب) (1836 دریافت)
تأثیر ویژگی های جامعه شناختی بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونی های تولید استان قزوین (1623 دریافت)
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ی روستایی با تأکید بر کارآفرینی کشاورزی(مورد مطالعه: استان خراسان شمالی) (1518 دریافت)
چالش‌های کارآفرینی روستایی در استان ایلام (1508 دریافت)
تبیین و رتبه بندی شاخص های ساختاری مؤثر بر فرآیند کارآفرینی با استفاده از رویکرد دلفی فازی و AHP فازی در شیلات استان مازندران (1502 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش ( 10156 بازدید)
معرفی نشریه ( 6639 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6000 بازدید)
هیات تحریریه ( 5808 بازدید)
پژوهش های کارآفرینانه پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور را تسریع می نماید ( 5510 بازدید)
تماس با ما ( 4805 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 4712 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 4660 بازدید)
اهداف نشریه ( 4597 بازدید)
رعایت کامل راهنمای نگارش ( 3631 بازدید)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 3061 بازدید)
فراخوان نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 2925 بازدید)
اسامی داوران مجله شماره جاری ( 2637 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 2418 بازدید)
پیگیری وضعیت مقاله ( 2390 بازدید)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 1922 بازدید)
ISSN الکترونیک 4563-2676 چاپی 3426-2538 ( 1787 بازدید)
گواهی رتبه علمی ( 1735 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 1707 بازدید)
فرآیند ارسال و پذیرش مقالات در سامانه نشریات داشگاه ( 1675 بازدید)
آمار نشریه ( 1582 بازدید)
انتصاب مدیر اجرایی نشریات دانشگاه ( 1568 بازدید)
پیگیری وضعیت مقاله ( 1438 بازدید)
تذکر مهم برای نویسندگان ( 1405 بازدید)
عضویت در شیکه های اجتماعی ( 1391 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری وضعیت مقاله ( 50 ارسال)
فراخوان نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 42 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 40 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 39 ارسال)
پژوهش های کارآفرینانه پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور را تسریع می نماید ( 39 ارسال)
راهنمای نگارش ( 38 ارسال)
هیات تحریریه ( 38 ارسال)
تماس با ما ( 37 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 36 ارسال)
اهداف نشریه ( 35 ارسال)
راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 32 ارسال)
معرفی نشریه ( 32 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 31 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش ( 796 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 743 چاپ)
هیات تحریریه ( 718 چاپ)
پژوهش های کارآفرینانه پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور را تسریع می نماید ( 688 چاپ)
اهداف نشریه ( 687 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 682 چاپ)
معرفی نشریه ( 672 چاپ)
فراخوان نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 666 چاپ)
تماس با ما ( 652 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 650 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 616 چاپ)
پیگیری وضعیت مقاله ( 587 چاپ)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 413 چاپ)
رعایت کامل راهنمای نگارش ( 406 چاپ)
راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 387 چاپ)
اسامی داوران مجله شماره جاری ( 338 چاپ)
فرآیند ارسال و پذیرش مقالات در سامانه نشریات داشگاه ( 327 چاپ)
ISSN الکترونیک 4563-2676 چاپی 3426-2538 ( 313 چاپ)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 311 چاپ)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 303 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 290 چاپ)
آمار نشریه ( 281 چاپ)
عضویت در شیکه های اجتماعی ( 279 چاپ)
کلمات کلیدی ( 261 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb