برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
نگرش کشاورزان نسبت به کارآفرینی کشاورزی برای مقابله با اثرات زیان بار تغییر اقلیم و عوامل مؤثر بر آن (7798 مشاهده)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرباز) (5408 مشاهده)
عوامل مؤثر بر انگیزه کارآفرینی کشاورزی (مطالعه موردی: استان گیلان) (5361 مشاهده)
بررسی موانع دسترسی کارآفرینان کشاورزی به سرمایه مالی (5258 مشاهده)
شناسایی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به کارآفرینی (5202 مشاهده)
تأثیر ویژگی های جامعه شناختی بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونی های تولید استان قزوین (5120 مشاهده)
بررسی موانع خوداشتغالی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه (5053 مشاهده)
مؤلفه‌های توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کرمان) (5016 مشاهده)
عوامل مؤثر بر توانمندی کارآفرینی و اشتغال پس از دانش‌آموختگی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج) (5005 مشاهده)
تحلیل عاملی خلاقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام (4991 مشاهده)
بررسی معیارهای مؤثر بر ارزیابی فرصت های کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیک (4970 مشاهده)
بررسی اثر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بر اشتغال بخش کشاورزی (4958 مشاهده)
بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی (مورد مطالعه: شرکت‎ های کارآفرین صادرکننده‎ ی‎ محصولات کشاورزی ایران) (4894 مشاهده)
رابطه‌ی کارآفرینی با ابعاد توانمندی زنان روستایی استان فارس (4886 مشاهده)
نقش تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بنگاه‌های زود بازده (SME) در ایجاد اشتغال و تولید بخش کشاورزی از دیدگاه مشتریان بانک (4784 مشاهده)
تدوین راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در بین دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی (4737 مشاهده)
بررسی و مقایسه ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دختر (مطالعه موردی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری) (4645 مشاهده)
عوامل مؤثر بر توانمندی شغلی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) (4632 مشاهده)
بررسی شیوه‌های آموزشی مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی (4540 مشاهده)
تحلیل عاملی موانع تجاری‌سازی دانش کشاورزی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام (4500 مشاهده)
سنجش سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی در دانشگاه یاسوج (4453 مشاهده)
بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیهی کارآفرینی در دانشجویان دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه چمران واحد دانشگاهی بهبهان (4433 مشاهده)
شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی (مطالعه موردی: مرکزآموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب) (4420 مشاهده)
نقش مدیریت مشارکتی در کارآفرینی سازمانی تعاونی‌های کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) (4411 مشاهده)
شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی از نظر متخصصان کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه (4411 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و جهت گیری نگرش کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی (مورد مطالعه: شرکت خدمات بیمه کشاورزی دامون سبز) (5023 دریافت)
مؤلفه‌های توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کرمان) (4412 دریافت)
بررسی شیوه‌های آموزشی مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی (4381 دریافت)
بررسی معیارهای مؤثر بر ارزیابی فرصت های کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیک (4262 دریافت)
رویکرد تلفیقی شناسایی چالش‌های دوره‌های کارآموزی دانشجویان رشته کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان) (3558 دریافت)
بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیهی کارآفرینی در دانشجویان دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه چمران واحد دانشگاهی بهبهان (3317 دریافت)
تحلیل راهکارهای توسعه و تقویت کسب و کارهای الکترونیکی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) (3316 دریافت)
بررسی اثر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بر اشتغال بخش کشاورزی (3103 دریافت)
عوامل مؤثر بر انگیزه کارآفرینی کشاورزی (مطالعه موردی: استان گیلان) (3057 دریافت)
نقش تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بنگاه‌های زود بازده (SME) در ایجاد اشتغال و تولید بخش کشاورزی از دیدگاه مشتریان بانک (2699 دریافت)
چالش‌ها و فرصت‌های توسعه کارآفرینی در بخش صنایع تبدیلی محصولات باغی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (2625 دریافت)
شناسایی مشکلات کسب و کارهای کشاورزی زیر بخش امور دام در شهرستان ایلام (2596 دریافت)
تحلیل عاملی خلاقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام (2512 دریافت)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرباز) (2506 دریافت)
بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی (مورد مطالعه: شرکت‎ های کارآفرین صادرکننده‎ ی‎ محصولات کشاورزی ایران) (2472 دریافت)
شناسایی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به کارآفرینی (2408 دریافت)
عوامل مؤثر بر توانمندی کارآفرینی و اشتغال پس از دانش‌آموختگی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج) (2352 دریافت)
تأثیر کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بر توسعه قابلیت‌های پویا در شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی (2215 دریافت)
سنجش سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی در دانشگاه یاسوج (2212 دریافت)
عوامل مؤثر بر توانمندی شغلی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) (2093 دریافت)
نقش رویکرد کارآفرینانه و ظرفیت جذب دانش در عملکرد شرکت های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (2087 دریافت)
شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی (مطالعه موردی: مرکزآموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب) (2059 دریافت)
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ی روستایی با تأکید بر کارآفرینی کشاورزی(مورد مطالعه: استان خراسان شمالی) (2030 دریافت)
تأثیر ویژگی های جامعه شناختی بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونی های تولید استان قزوین (1860 دریافت)
چالش‌های کارآفرینی روستایی در استان ایلام (1734 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش ( 11219 بازدید)
معرفی نشریه ( 7298 بازدید)
هیات تحریریه ( 6450 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6231 بازدید)
پژوهش های کارآفرینانه پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور را تسریع می نماید ( 5728 بازدید)
تماس با ما ( 5362 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 5110 بازدید)
اهداف نشریه ( 5066 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 4876 بازدید)
رعایت کامل راهنمای نگارش ( 3781 بازدید)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 3223 بازدید)
اسامی داوران مجله شماره جاری ( 3077 بازدید)
فراخوان نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 3044 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 2542 بازدید)
پیگیری وضعیت مقاله ( 2505 بازدید)
گواهی رتبه علمی ( 2453 بازدید)
فرآیند ارسال و پذیرش مقالات در سامانه نشریات داشگاه ( 2246 بازدید)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 2140 بازدید)
آمار نشریه ( 2060 بازدید)
امار نشریه ( 2009 بازدید)
ISSN الکترونیک 4563-2676 چاپی 3426-2538 ( 1991 بازدید)
پیگیری وضعیت مقاله ( 1983 بازدید)
تذکر مهم برای نویسندگان ( 1938 بازدید)
فرم تعارض منافع ( 1889 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 1860 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری وضعیت مقاله ( 50 ارسال)
فراخوان نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 42 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 40 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 39 ارسال)
پژوهش های کارآفرینانه پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور را تسریع می نماید ( 39 ارسال)
راهنمای نگارش ( 38 ارسال)
هیات تحریریه ( 38 ارسال)
تماس با ما ( 37 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 36 ارسال)
اهداف نشریه ( 35 ارسال)
راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 32 ارسال)
معرفی نشریه ( 32 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 31 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش ( 863 چاپ)
هیات تحریریه ( 803 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 797 چاپ)
اهداف نشریه ( 760 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 745 چاپ)
معرفی نشریه ( 745 چاپ)
پژوهش های کارآفرینانه پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور را تسریع می نماید ( 740 چاپ)
فراخوان نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 725 چاپ)
تماس با ما ( 719 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 703 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 668 چاپ)
پیگیری وضعیت مقاله ( 639 چاپ)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 465 چاپ)
رعایت کامل راهنمای نگارش ( 450 چاپ)
اسامی داوران مجله شماره جاری ( 401 چاپ)
راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 393 چاپ)
فرآیند ارسال و پذیرش مقالات در سامانه نشریات داشگاه ( 393 چاپ)
ISSN الکترونیک 4563-2676 چاپی 3426-2538 ( 368 چاپ)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 364 چاپ)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 358 چاپ)
آمار نشریه ( 346 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 337 چاپ)
عضویت در شیکه های اجتماعی ( 335 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb