برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
نگرش کشاورزان نسبت به کارآفرینی کشاورزی برای مقابله با اثرات زیان بار تغییر اقلیم و عوامل مؤثر بر آن (6643 مشاهده)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرباز) (4080 مشاهده)
بررسی موانع دسترسی کارآفرینان کشاورزی به سرمایه مالی (3958 مشاهده)
شناسایی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به کارآفرینی (3925 مشاهده)
تحلیل عاملی خلاقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام (3912 مشاهده)
عوامل مؤثر بر انگیزه کارآفرینی کشاورزی (مطالعه موردی: استان گیلان) (3809 مشاهده)
مؤلفه‌های توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کرمان) (3759 مشاهده)
بررسی اثر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بر اشتغال بخش کشاورزی (3741 مشاهده)
بررسی معیارهای مؤثر بر ارزیابی فرصت های کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیک (3662 مشاهده)
تأثیر ویژگی های جامعه شناختی بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونی های تولید استان قزوین (3647 مشاهده)
بررسی موانع خوداشتغالی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه (3561 مشاهده)
رابطه‌ی کارآفرینی با ابعاد توانمندی زنان روستایی استان فارس (3546 مشاهده)
تدوین راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در بین دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی (3530 مشاهده)
بررسی و مقایسه ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دختر (مطالعه موردی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری) (3505 مشاهده)
عوامل مؤثر بر توانمندی کارآفرینی و اشتغال پس از دانش‌آموختگی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج) (3480 مشاهده)
سنجش سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی در دانشگاه یاسوج (3413 مشاهده)
تحلیل عاملی موانع تجاری‌سازی دانش کشاورزی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام (3381 مشاهده)
عوامل مؤثر بر توانمندی شغلی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) (3308 مشاهده)
نقش تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بنگاه‌های زود بازده (SME) در ایجاد اشتغال و تولید بخش کشاورزی از دیدگاه مشتریان بانک (3306 مشاهده)
تحلیل راهکارهای توسعه و تقویت کسب و کارهای الکترونیکی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) (3237 مشاهده)
شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی از نظر متخصصان کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه (3186 مشاهده)
بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیهی کارآفرینی در دانشجویان دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه چمران واحد دانشگاهی بهبهان (3186 مشاهده)
چالش‌ها و فرصت‌های توسعه کارآفرینی در بخش صنایع تبدیلی محصولات باغی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (3154 مشاهده)
بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی (مورد مطالعه: شرکت‎ های کارآفرین صادرکننده‎ ی‎ محصولات کشاورزی ایران) (3153 مشاهده)
بررسی شیوه‌های آموزشی مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی (3140 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مؤلفه‌های توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کرمان) (3886 دریافت)
بررسی شیوه‌های آموزشی مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی (3820 دریافت)
بررسی معیارهای مؤثر بر ارزیابی فرصت های کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیک (3717 دریافت)
بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیهی کارآفرینی در دانشجویان دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه چمران واحد دانشگاهی بهبهان (2892 دریافت)
تحلیل راهکارهای توسعه و تقویت کسب و کارهای الکترونیکی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) (2887 دریافت)
رویکرد تلفیقی شناسایی چالش‌های دوره‌های کارآموزی دانشجویان رشته کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان) (2860 دریافت)
عوامل مؤثر بر انگیزه کارآفرینی کشاورزی (مطالعه موردی: استان گیلان) (2605 دریافت)
بررسی اثر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بر اشتغال بخش کشاورزی (2566 دریافت)
نقش تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بنگاه‌های زود بازده (SME) در ایجاد اشتغال و تولید بخش کشاورزی از دیدگاه مشتریان بانک (2205 دریافت)
شناسایی مشکلات کسب و کارهای کشاورزی زیر بخش امور دام در شهرستان ایلام (2131 دریافت)
چالش‌ها و فرصت‌های توسعه کارآفرینی در بخش صنایع تبدیلی محصولات باغی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (2078 دریافت)
تحلیل عاملی خلاقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام (2076 دریافت)
شناسایی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به کارآفرینی (2004 دریافت)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرباز) (1917 دریافت)
بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی (مورد مطالعه: شرکت‎ های کارآفرین صادرکننده‎ ی‎ محصولات کشاورزی ایران) (1901 دریافت)
عوامل مؤثر بر توانمندی کارآفرینی و اشتغال پس از دانش‌آموختگی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج) (1871 دریافت)
سنجش سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی در دانشگاه یاسوج (1855 دریافت)
عوامل مؤثر بر توانمندی شغلی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) (1692 دریافت)
نقش رویکرد کارآفرینانه و ظرفیت جذب دانش در عملکرد شرکت های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (1674 دریافت)
شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی (مطالعه موردی: مرکزآموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب) (1610 دریافت)
تأثیر کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بر توسعه قابلیت‌های پویا در شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی (1555 دریافت)
تأثیر ویژگی های جامعه شناختی بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونی های تولید استان قزوین (1387 دریافت)
تبیین و رتبه بندی شاخص های ساختاری مؤثر بر فرآیند کارآفرینی با استفاده از رویکرد دلفی فازی و AHP فازی در شیلات استان مازندران (1309 دریافت)
چالش‌های کارآفرینی روستایی در استان ایلام (1295 دریافت)
بررسی و مقایسه ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دختر (مطالعه موردی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری) (1238 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش ( 9122 بازدید)
معرفی نشریه ( 6131 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5759 بازدید)
هیات تحریریه ( 5384 بازدید)
پژوهش های کارآفرینانه پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور را تسریع می نماید ( 5279 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 4497 بازدید)
تماس با ما ( 4376 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 4370 بازدید)
اهداف نشریه ( 4322 بازدید)
رعایت کامل راهنمای نگارش ( 3406 بازدید)
پیگیری وضعیت مقاله ها ( 2966 بازدید)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 2888 بازدید)
فراخوان نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 2811 بازدید)
اسامی داوران مجله شماره جاری ( 2307 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 2293 بازدید)
پیگیری وضعیت مقاله ( 2272 بازدید)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 1685 بازدید)
ISSN الکترونیک 4563-2676 چاپی 3426-2538 ( 1585 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 1541 بازدید)
گواهی رتبه علمی ( 1419 بازدید)
فرآیند ارسال و پذیرش مقالات در سامانه نشریات داشگاه ( 1393 بازدید)
انتصاب مدیر اجرایی نشریات دانشگاه ( 1332 بازدید)
آمار نشریه ( 1263 بازدید)
عضویت در شیکه های اجتماعی ( 1210 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری وضعیت مقاله ( 50 ارسال)
فراخوان نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 42 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 40 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 39 ارسال)
پژوهش های کارآفرینانه پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور را تسریع می نماید ( 39 ارسال)
راهنمای نگارش ( 38 ارسال)
هیات تحریریه ( 38 ارسال)
تماس با ما ( 37 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 36 ارسال)
اهداف نشریه ( 35 ارسال)
خوش آمدید ( 32 ارسال)
معرفی نشریه ( 32 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 31 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش ( 729 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 690 چاپ)
هیات تحریریه ( 648 چاپ)
پژوهش های کارآفرینانه پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور را تسریع می نماید ( 634 چاپ)
اهداف نشریه ( 631 چاپ)
فراخوان نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 621 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 618 چاپ)
معرفی نشریه ( 603 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 602 چاپ)
تماس با ما ( 586 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 572 چاپ)
پیگیری وضعیت مقاله ( 546 چاپ)
خوش آمدید ( 385 چاپ)
پیگیری وضعیت مقاله ها ( 376 چاپ)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 364 چاپ)
رعایت کامل راهنمای نگارش ( 364 چاپ)
اسامی داوران مجله شماره جاری ( 280 چاپ)
ISSN الکترونیک 4563-2676 چاپی 3426-2538 ( 265 چاپ)
فرآیند ارسال و پذیرش مقالات در سامانه نشریات داشگاه ( 260 چاپ)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 258 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 246 چاپ)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 235 چاپ)
عضویت در شیکه های اجتماعی ( 232 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb