دوره 9، شماره 17 - ( بهار و تابستان 1401 )                   جلد 9 شماره 17 صفحات 14-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hajimirrahim S D. (2022). Solutions of Establishing and Institutionalizing the Commercialization System of Technological Achievements, Case Study: Agricultural Research and Education Centers in Ministry of Agriculture, Jahad. jea. 9(17), 1-14. doi:10.52547/jea.9.17.1
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-252-fa.html
حاجی میررحیمی سید داود. راهکارهای استقرار و نهادینه سازی نظام تجاری سازی دستاوردهای فناورانه کشاورزی مورد مطالعه: مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهادکشاورزی راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 1401; 9 (17) :14-1 10.52547/jea.9.17.1

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-252-fa.html


عضو هیئت علمی و دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
چکیده:   (786 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف : بی­ تردید رمز ماندگاری مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ایران در عرصه پژوهش، آموزش و توسعه منابع انسانی، حرکت بر مدار بازارمحوری و تأمین تقاضای بازار بخش کشاورزی به دستاوردهای فناورانه و نیروی انسانی توانمند می­باشد. هدف تحقیق دستیابی به راهبردها و روش های تسهیل و تسریع روند توسعه فعالیت­های تجاری­ سازی دستاوردهای فناورانه در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بود.
مواد و روش ها: این تحقیق با توجه به نوع هدف، به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی و مدرسین مراکز یاد شده بود که پس از تعیین حجم نمونه تحقیق به تعداد 190 نفر و بهره­گیری از روش نمونه ­گیری تصادفی طبقه ­ای نسبی تحقیق اجرا شد. برای تأیید اعتبار ظاهری ابزار سنجش از دیدگاه 10 نفر از متخصصین حوزه تجاری ­سازی یافته ­های تحقیقاتی و برای تأیید پایایی نیز از آزمون کرونباخ آلفا استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون من­ویتنی نشان داد که اختلاف معنی­داری بین «میانگین اهمیت راهکارهای استقرار و نهادینه سازی نظام تجاری­سازی» با «میانگین اجرای کنونی» آنها وجود دارد و غالب این راهکارها در سطح مناسبی اجرا نمی­شوند. نتایج تحلیل عاملی نیز نشان داد که سه عامل اصلی « قابلیت­های تجاری­سازی مدرسین، محققین، دانشجویان و دانش­آموختگان مراکز و زیرساخت­های فناوری» (با مقدار ویژه 8/75 و درصد واریانس27/36 درصد)، «گروه­گرایی و تعاملات مراکز با مؤسسات آموزشی-پژوهشی داخلی و خارجی» (با مقدار ویژه 6/11 و درصد واریانس19/1 درصد) و «مشارکت در نمایشگاه­ها و ارائه مشاوره کارآفرینی و تجاری ­سازی» (با مقدار ویژه 6/1 و درصد واریانس 19/07 درصد)، بیش از 65/5 درصد واریانس کل راهکارهای استقرار و نهادینه ­سازی نظام تجاری ­سازی دستاوردهای فناورانه را تبیین کرده ­اند.
نتیجه گیری: توسعه قابلیت­های تجاری ­سازی محققین از طریق برنامه ­ریزی پودمان­ های آموزشی تجاری­ سازی و برنامه ­ریزی برای عضویت مراکز در انجمن­ها و اتحادیه ­های علمی و فناوری داخلی و خارجی و برنامه ­ریزی و اجرای طرح­ های توسعه ایده (استارتاپ) و شبکه­ سازی تولید تا تجاری ­سازی از مهمترین راهکارهای استقرار و نهادینه­ سازی نظام تجاری­سازی دستاوردهای فناورانه کشاورزی ارزیابی شد.
متن کامل [PDF 2307 kb]   (330 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کارآفرینی در کشاورزی
دریافت: 1399/11/10 | پذیرش: 1400/7/26 | انتشار: 1401/5/3

فهرست منابع
1. Alambeigi, A., I. Mal ekmohammadi, A. Asadi and B. Zarei. 2012. An Investigation of Research Commercialization Roles in Technology Entrepreneurial Research and Development (R&D) in Iranian Agricultural Sector. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 44(4): 555-568 (In Persian).
2. Ansari, M.T. and M.R. Sanjabi. 2014. Analyzing the Challenges of Commercialization of Agricultural Research as Perceived by Faculty Members of Iranian Agricultural Colleges. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 44(4): 555-568 (In Persian).
3. Badri, A.A., A. Gholipour, A. Delavar and P. Jafari. 2009. Qualitative research on the effect of commercialization approach on the traditional values of the university. Journal of Science and Technology Policy, 2(2): 63-76 (In Persian).
4. Bahreini Zarech, M.A. and M.R. Shadnam. 2008. The commercialization of technology or how to create wealth from research and development. First edition, Baztab Publications, Tehran (In Persian).
5. Casper, S. 2013. The spill-over theory reversed: The impact of regional economies on the commercialization of university science. Research Policy, 42(8): 1313-1324. [DOI:10.1016/j.respol.2013.04.005]
6. Chaharsoughi Amin, H.R. Molaei, A.R. Norouzi and A. Kakeh. 2015. Factor Analysis of the Agricultural Knowledge of the Commercialization Barriers from the Perspective of Students at Islamic Azad University (IAU), Ilam Branch. Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 2(3): 19-25 (In Persian).
7. Fakor, B. 2006. Research project of investigation of solutions of commercialization of research results. Iranian Organization of Research on Scientific and Technological (IROST), Tehran (In Persian).
8. Gbadegeshin, S.A. 2017. Commercialization process of high technology: A study of Finnish University Spin-off. Academy of Entrepreneurship Journal, 23(2): 1-22.
9. Golkar Fard, M., K. Rezaei-Moghaddam and M. Fatemi. 2019. Relationship between Entrepreneurship and Empowerment Dimensions of Rural Women in Fars Province. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 6(12): 35-47 (In Persian). [DOI:10.29252/jea.6.11.1]
10. Hajihoseini, H. 2004. Theoretical bases of technology development from school's viewpoint. Industrial Technology Development Journal, 2(5): 5-14 (In Persian).
11. Hajimirrahimi, S.D. 2020. Investigating Strategies for Establishing a Commercialization System for Technology Achievements in Agricultural Research and Education Centers. Research Project, Areeo, Jahad- Agricultural Ministry, Tehran.
12. Jahed. H. and H. Arasteh. 2013. External organizational factors influencing commercialization of research results. IRPHE, 19(1): 45-68 (In Persian).
13. Karlson, M .2004. Commercialization of Research Results in United States: An Overview of Federal and Academic Technology Transfer. Swedish Institute for Growth Policy Studies.
14. Kazemi, H., F. Bagheri and S. Nasri Nasrabadi. 2017. Evaluating the Performance of Research Centers by organizational Excellence Model Approach; Case Study: National Research Institute for Science Policy. Journal of Science and Technology Policy, 8(4): 77-93 (In Persian).
15. kiyarsi, P. 2013. Survey the function of innovation commercialization in country during the second, third and fourth development plans. Second Conference on Executive Management, 1-10 (In Persian)
16. "Major Approaches and Policies of Agricultural Research, Education and Promotion Organization" 2014. Agricultural Research, Education and Extension Organization, Announcement 151/2005 dated 19/3/1393, Tehran (In Persian).
17. Meigoonpoori, M. and E. Kalantari, 2013. Identifying Effective Factors on the Selection of Commercialization Strategies for Academic Researches in the Field of Nanotechnology in Iran. Entrepreneurship Development Journal, 6(1): 47-66 (In Persian).
18. Nazarzadeh Zare, M., J. Pourkarimi, K. Abili, Zaker G. Salehi, 2016. Presenting a Pattern for Faculty Members' Competency in the International Engagements: A Phenomenological Study. Journal of Science and Technology Policy, 8(4): 25-38 (In Persian). [DOI:10.1108/JARHE-03-2016-0021]
19. O'Shea Rory P., A. Chugh, Harveen and J. Thomas. 2008. Determinants and consequences of university spinoffs activity: a conceptual framework. Journal Techno Transfer, 33: 653-666. [DOI:10.1007/s10961-007-9060-0]
20. Poorezat, A.A., A. Gholipour and S. Nadirkhanloo. 2011. Explaining Barriers to Academic Entrepreneurship and Knowledge Commercialization at Tehran University. Journal of Science and Technology Policy, 2(4): 65-75 (In Persian).
21. Pourfateh, N., N. Naderi and F. Rostami. 2017. Factors affecting commercialization of agricultural innovation in Kermanshah science and technology, Iran. International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMED), 7(1): 121-132.
22. "Report of senior technology projects of Imam Khomeini Higher Education Center" 2018. Deputy of Research and Entrepreneurship, Karaj (In Persian).
23. Samuelt, M. 2014. Status and Prospects of IP Regime in India: Implications for Agricultural Education. Journal of Intellectual Property Rights, 19: 189-201.
24. Schwab, K. and X. Sala-i-Martin. 2013. Insight report: The global competitiveness report 2013-2014. In World Economic Forum, Geneva, Switzerland.
25. Sharifi, M., A. Rezvanfar, S.M. Hosseini and H. Movahed Mohammadi. 2017. Designing Process Model of Commercialization of University Agricultural Research. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48-2(2): 271-285 (In Persian).
26. "Statistics of Applied Science Students in the Agricultural Jihad Education Centers". 2016. Deputy of Educational and Student Affairs of Scientific and Applied Higher Education Institution, Jihad-e-Agriculture, Tehran.
27. Tasdighi, F. and M.A. Tasdighi. 2009. Research in higher education system, challenges and solutions, Pathology of Humanities in Iran. Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran (In Persian).
28. Tijssen, R.J.W. 2004. Is the commercialization of scientific research affecting the production of public knowledge? Global trends in the output of corporate research articles. Research Policy, 33, 709-733. [DOI:10.1016/j.respol.2003.11.002]
29. "The statistics and Information Technology Research Information" 2018. Prepared by the Office of Technology Affairs of the Vice-President of Research and Technology of the Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ministry of Jihad-e-Agriculture, Tehran. (In Persian)
30. "The statistics of TAT's educational and research centers with scientific and applied agricultural courses". 2017. Institute for Applied and Applied Higher Education, Jihad-e-Agriculture, Tehran (In Persian).
31. Valadan. M. 2018. Interview with the Director General of the Office of Technology Affairs of the Research, Education and Agricultural Extension Organization. Special Issue of Research and Technology, Tehran: Publications of the Agricultural Research, Education and Extension Organization, 9 pp (In Persian).
32. Valadan, M. and E. Rezaei. 2016. The statistics of research projects and manufacturing technologies of research institutes and centers of Agricultural Research, Education and Extension Organization. Commercialization and Technology Transfer Office, Tehran (In Persian).
33. Yadollahi F.J., N. Imanipour and A. Salamzadeh. 2012. Entrepreneurial university conceptualization: case of developing countries. Global Business and Management Research. An International Journal, 4(2): 193-204.
34. Zali, A.A. 2016. Design the plan Alborz Agricultural Technology Center, Preliminary design. Presented at the Committee for Research, Education and Agricultural Extension of the Alborz Province, Agricultural Jihad Organization, Alborz Province, Karaj (In Persian).
35. Zare Banadkooki, M.R., M.A. Vahdatzad, M.S. Owlia and M.M. Lotfi. 2016. The Study of Effective Measures for Iranian University Rankings from Upstream Documents. Journal of Science and Technology Policy, 8(3): 55-70 (In Persian).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb