دوره 5، شماره 10 - ( پاییز و زمستان 1397 )                   جلد 5 شماره 10 صفحات 33-27 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده:   (1360 مشاهده)
     تصمیم‌گیری بهینه در شغل پیش‌نیاز موفقیت شغلی است و تصمیمات فرد نیز تحت تأثیر انگیزه‌های اوست. این پژوهش با هدف سنجش میزان بهینه ­بودن تصمیم‌گیری شغلی کشاورزان و تأثیر انگیزه‌های شغلی و سایر عوامل روی آن به روش تحقیقات توصیفی- همبستگی و با بهره‌گیری از فن پیمایش در شهرستان مرودشت استان فارس انجام شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول ارائه­ شده توسط مندنهال و همکاران 249 نفر برآورد گردید که برای افزایش دقت تا 307 نفر افزایش یافت. برای نمونه گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای چندمرحله استفاده شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه بود که روایی آن توسط اساتید ترویج و آموزش کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی یک مطالعه راهنما در خارج از منطقه انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس‌‌های تحقیق بین 71/0 تا 86/0 بوده و نشان­ دهنده پایایی مورد قبول ابزار سنجش می‌باشد. نتایج نشان داد میزان توجه کشاورزان به معیارهای تصمیم‌گیری بهینه در حد متوسط بود و هر چهار نوع انگیزه شغلی دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار روی تصمیم‌گیری بهینه شغلی بودند. بین معیارهای مورد بررسی میزان مردد بودن در تصمیم و عوض کردن آن، وضعیت پایین‌تری نسبت به سایر موارد داشت. همچنین یکی از عوامل مهم روی تصمیم‌گیری بهینه کشاورزان دسترسی به اطلاعات مختلف به­ خصوص اطلاعات هواشناسی است. با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود مسئولین و کارشناسان به انواع مختلف انگیزه‌های کشاورزان در برنامه‌ریزی‌ها توجه داشته باشند و برای افزایش کسب آگاهی و اطلاعات مرتبط با موضوع تصمیم‌گیری راهکارهای مناسب به کشاورزان ارائه دهند. 
متن کامل [PDF 233 kb]   (320 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش و ترویج کشاورزی
دریافت: 1398/2/12 | پذیرش: 1398/4/2 | انتشار: 1398/4/30

فهرست منابع
1. Akhtari, M. and A. Keshavarzi. 2014. Identifying the effective type of job incentives on entrepreneurs' decision making case study: Tehran University Science and Technology Park. Journal of Entrepreneurship Development, 7(2): 289-304. doi: 10.22059/jed.2014.52067 (In Persian).
2. Azizi-Khalkheili, T., H. Karimi and M. Akbarpour. 2017. Explanation of farmers' motivation for attending in educational programs of Jihad Agricultural Centers: The case of Mazandaran Province. Journal of Agricultural Education Administration Research, 8(39): 54-66. doi: 10.22092/jaear.2017.109333 (In Persian).
3. Bakhshi-Jahromi, A. 2018. Analysis of situation and barriers of employment among graduate agricultural students of Kerman University of Applied Science and Technology. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 4(8): 39-50 (In Persian).
4. Blustein, D.L. 1987. Decision making styles and vocational maturity: an alternative perspective. Journal of Vocational Behavior, 30: 61-71. [DOI:10.1016/0001-8791(87)90026-1]
5. Ghorbanpour, A., A. Shafiabadi, K. Farahbakhsh and A. Delavar. 2016. Development of a decision-making program based on the integration of social learning theory with the theory of cognitive information processing and comparison of its effectiveness with a multi-axis model: a case study of entrepreneurial behavior of applied academic students. Labor and Social, 192: 64-51 (In Persian).
6. Heibati, F. 1999. Evaluation of basic investment companies based on analytical hierarchy process (AHP). Financial Research Journal, 4(1): 32-49 (In Persian).
7. Hosseinian, S., N. Pordelan, M. Abedi, P. Nilforooshan and H. Heydari. 2014. Prediction of job search efficacy and career decision-making self-efficacy based on attachment styles, Counseling Culture and Psycotherapy 5(18): 69-85 (In Persian).
8. Kandeh, S. 2001. Factors that determine the criteria farmers use when making decisions about precision farming technology. Ph.D. dissertation, The Ohio State University, United States, Ohio.
9. Maeda, E.J. 2005. Decision-making patterns by and barriers to women small-scale agricultural producers. Ph.D. dissertation, University of Arkansas, United States, Arkansas.
10. Maher, F. 2006. The effects of job satisfaction and job motivation on labor productivity in agricultural sector. Quarterly of Applied Psychology, 1(1): 56-65 (In Persian).
11. Mashaekh, M. and A. Shafee Abadi. 2005. A study on the relationship between career decision making with focus of control in counselors. Education Research, 2(5): 1-16 (In Persian).
12. Mendenhall, W., L. Ott, and R.L. Scheaffer. 1971. Elementary survey sampling. Duxbury press, a division of Wadsworth publishing company, Inc, Belmont: California.
13. Moghadami Pour, M. 2003. Work psychology. Ketab Mehraban Press (In Persian).
14. Murphy, L. and F. Lambrechts. 2015. Investigating the actual career decisions of the next generation: The impact of family business involvement. Journal of Family Business Strategy, 6(1): 33-44. [DOI:10.1016/j.jfbs.2014.10.003]
15. Norouzi, A., H. Rohani, A. Bakhshi-Jahromi and M. Teimouri. 2018. Factors influencing the development of entrepreneurship skills in students at Agriculture Jihad Training Centers. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 5(9):1-9 (In Persian).
16. PourSaeid, A., R. Babaei, and R. Eshraghi Samani. 2016. Investigation Factors Affecting the decisions career of graduates of agricultural colleges in Ilam Township. Journal of Agricultural Education Administration Research, 8(38): 30-39. doi: 10.22092/jaear.2016.107208 (In Persian).
17. Roussel, L. 2011. Management and Leadership for Nurse Administrators. Jones and Bartlett Publishers.
18. Sharifzade, M., G. Zamani and E. Karami. 2011. Some Determining Factors of Weather Information Use in Farmers' Decision Making. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 41-2(4), 541-555 (In Persian).
19. Soltani, A. and Z. Kushi. 2016. Forecasting teaching quality of faculty members based-on their Philosophical Mindset and Occupational Motivation. Training and Learning Researches, 2(7): 29-48 (In Persian).
20. Wang, C. 2011. Managerial Decision Making Leadership: The Essential Pocket Strategy Book. John Wiley and Sons. [DOI:10.1002/9781119199571]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.