فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرباز) - منتشرشده در 1396/8/15
ابوبکر رئیسی، مهیم شیهکی تاش، حبیب الله سالارزهی، عبدالعزیز ولی نفس
XML تحلیل اثربخشی نظام آموزش عالی کشاورزی بر پرورش قابلیت‌های کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه محقق اردبیلی) - منتشرشده در 1396/7/29
مجتبی سوختانلو
XML بررسی شیوه های آموزشی موثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی - منتشرشده در 1396/7/29
رضا موحدی، جلیله سلیمانیان بروجنی
XML بازدارنده‌های کسب و کارهای تولید فرش دستباف ترکمن در شهرستان گنبدکاووس - منتشرشده در 1396/8/15
محمد رضا محبوبی، آمنه آورند
XML بررسی نگرش به کارآفرینی در بنگاه های زود بازده کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) - منتشرشده در 1396/7/15
سعید نجفی، جواد میکانیکی، مجتبی داورپناه
XML نقش رویکرد کارآفرینانه و ظرفیت جذب دانش در عملکرد شرکتهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی - منتشرشده در 1396/8/24
خاطره پور آهنگریان، مرتضی موقر، میثم شیرخدایی
XML سازه های مؤثر بر روحیه کارآفرینی اعضاء سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان قم - منتشرشده در 1395/12/10
سمیرا بهروزه، ناصر آقاعباسی، فائزه محمدی
XML نقش مدیریت مشارکتی در کارآفرینی سازمانی تعاونی های کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان ایلام) - منتشرشده در 1395/7/17
علیرضا پورسعید، سجاد لارتی
XML پدیدار شناسی موانع ایجاد و راه اندازی استارت آپ های کشاورزی - منتشرشده در 1395/7/17
زهرا یوسفی، نادر نادری، بیژن رضایی
XML بررسی تاثیر درجه باز بودن تجارت و رشد بخش کشاورزی بر شاخص کارآفرینی - منتشرشده در 1395/8/2
XML چالش ها وفرصت های توسعه کارآفرینی در بخش صنایع تبدیلی محصولات باغی مطالعه موردی استان خراسان شمالی - منتشرشده در 1396/3/3
مژگان علیزاده، علی کارشناسان
XML رویکرد تلفیقی شناسایی چالش‌های دوره‌های کارآموزی دانشجویان رشته کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان) - منتشرشده در 1395/12/10
بهمن خسروی پور، منا درانی
XML چالش‌های اشتغال روستایی در استان ایلام - منتشرشده در 1395/8/2
رویا اشراقی سامانی، طیبه کریمی، مرجان واحدی، طیبه صیده
XML الگوسازی مفهومی شایستگی های مورد نیاز زنان کارآفرین روستایی - منتشرشده در 1395/9/1
وحید علی ابادی، رضا موحدی، حشمت اله سعدی، پوریا عطائی
XML عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه - منتشرشده در 1395/2/29
زهرا یوسفی، نادر نادری، بیژن رضایی، نعمت ا. . شیری
XML عوامل موثر بر توانمندی شغلی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) - منتشرشده در 1395/2/27
رویا اشراقی سامانی، طیبه صیده، علیرضا پورسعید
XML بررسی موانع خوداشتغالی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه - منتشرشده در 1395/1/23
حسین آگهی، فاطمه قربانی پیرعلیدهی، سمیره صی محمدی
XML شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی از نظر متخصصان کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه - منتشرشده در 1395/2/27
هدا نجف پور، بیژن رضایی
XML بررسی موانع دسترسی کارآفرینان کشاورزی به سرمایه مالی - منتشرشده در 1394/5/13
رضوان قمبرعلی، حسین آگهی، امیرحسین علی بیگی، کیومرث زرافشان
XML بررسی موانع دسترسی کارآفرینان کشاورزی به سرمایه مالی - منتشرشده در 1394/5/13
رضوان قمبرعلی، حسین آگهی، امیرحسین علی بیگی، کیومرث زرافشان
XML نقش تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بنگاههای زود بازده (SME) در ایجاد اشتغال و تولید در بخش کشاورزی از دیدگاه مشتریان بانک - منتشرشده در 1394/7/19
یدالله رجائی، شقایق خیری، محمد باقر سلیمی
XML شناسایی مشکلات کسب و کارهای کشاورزی زیر بخش امور دام در شهرستان ایلام - منتشرشده در 1394/6/24
مرجان واحدی، سارا موسویون
XML شناسایی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به کارآفرینی - منتشرشده در 1394/7/15
عبدالحمید پاپ زن، فرانک کرمیان، مصیب غلامی، میلاد ژولیده
XML تدوین راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در بین دانش‌آموختگان - منتشرشده در 1394/6/16
محمد مهدی مردانشاهی، محمد علی روشن فر
XML بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاه‌مدت - منتشرشده در 1394/7/19
حمید امیرنژاد، مریم اسدپور کردی
XML تحلیل عاملی موانع تجاری سازی دانش کشاورزی (مورد پژوهشی: دانشگاه آزاد واحد ایلام) - منتشرشده در 1393/11/7
حامد چهارسوقی امین، رئوف ملایی، علیرضا نوروزی
XML بررسی ویژگی های خلاقیت و ریسک پذیری دانشجویان ورودی رشته کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاﺋم شهر) - منتشرشده در 1394/6/8
محمدحسن شکی
XML مقایسه روحیه کارآفرینانه مدیران شرکت‌های تعاونی کشاورزی موفق و ناموفق شهرستان ایلام - منتشرشده در 1393/11/14
مرجان واحدی، حامد چهارسوقی امین، محمد رضا زنگنه، علیرضا نوروزی
XML ویژگی های جامعه شناختی و تأثیر آن بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونی های تولید استان قزوین - منتشرشده در 1393/10/24
مهدی میردامادی، مسعود حکمت، تورج بنیادی، احمد حکاکمی فر
XML چالش های دسترسی به سرمایه مالی برای کارآفرینان کشاورزی - منتشرشده در 1393/10/30
رضوان قمبرعلی، حسین آگهی، امیرحسین علی بیگی، کیومرث زرافشانی
XML سازه‌های موثر بر توانمندی کارآفرینی و اشتغال پس از دانش‌آموختگی: (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج) - منتشرشده در 1393/10/1
صدیقه قاسمی، سمیرا بهرامیان، مصطفی احمدوند
XML بررسی وضعیت کارآفرینان بخش کشاورزی استان مازندران در انتخاب استراتژی تأمین مالی - منتشرشده در 1395/2/5
جهانگیر یدالهی فارسی، مرتضی محمدی صالح، علی اکبر آقاجانی افروزی
XML بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیهی کارآفرینی در دانشجویان دانشکده‌ی منابع طبیعی دانشگاه-چمران واحد بهبهان - منتشرشده در 1393/10/24
زهرا ربیعی، حسن صدیقی
XML تحلیل عوامل مؤثر بر خلاقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام - منتشرشده در 1393/6/8
امیر نعیمی، عنایت عباسی
XML عوامل مؤثر بر انگیزه کارآفرینی کشاورزی (مورد مطالعه استان گیلان) - منتشرشده در 1393/7/14
مجتبی نبی زاده ذوالپیرانی، علی حسینی یکانی، رضا حیدری کمال آبادی
XML بررسی میزان تمایل روستاییان به تشکیل تعاونی گیاهان دارویی جهت کارآفرینی در منطقه هزار جریب بهشهر - منتشرشده در 1393/10/24
رضا تمر تاش، محمد رضا طاطیان، جابر قربانعلی نژاد
XML سنجش سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه یاسوج - منتشرشده در 1393/2/3
زینب شریفی، فاطمه سورانی، مصطفی احمدوند
XML شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی: مطالعه موردی مرکز آموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب - منتشرشده در 1392/11/9
لطیف محمدزاده، حسن صدیقی
XML ارزیابی تأثیر ارائه درس کارآفرینی بر تقویت کارآفرینی فراگیران در مرکز آموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب - منتشرشده در 1392/12/24
لطیف محمدزاده، عنایت غباسی، همایون فرهادیان
XML تحلیل راهکارهای توسعه و تقویت کسب و کارهای اینترنتی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان آذربایجان‌شرقی) - منتشرشده در 1392/11/19
روح اله ماقبل، رضا موحدی، کریم نادری مهدیی، علیرضا غضنفری
XML بررسی معیارهای موثر بر ارزیابی فرصت های کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیک - منتشرشده در 1392/11/21
مژده اسدالهی شاد، جهانگیر یدالهی فارسی، غلامحسین حسینی نیا
XML مولفه‌های توسعه کارآفرینی روستایی - منتشرشده در 1392/11/7
محمد صادق ابراهیمی
XML بررسی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان دختر - منتشرشده در 1392/9/10
محمد مهدی مردانشاهی
XML ارزیابی میزان کارآفرینی آموزشهای تخصصی کشاورزی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بابلسر - منتشرشده در 1392/11/7
وحید واحدی، سید علی حسینی یکانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb