راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اشاعه و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه کارآفرینی در کشاورزی ، کمک به توسعه و اعتلای دانش در زمینه مذکور و فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه کارآفرینی در کشاورزی.
 

 •   راهبردهای ملی توسعه سازمان­های کارآفرین در کشاورزی
 •   مدل­های کسب و کار کارآفرینانه در کشاورزی
 •   فضای کسب و کار کشاورزی برای کارآفرینی
 •   خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در کشاورزی
 •   تهدید ها و فرصت ها پیش روی کارآفرینی در کشاورزی
 •   رویکردهای نوین تجارت و بازاریابی کشاورزی
 •   گردشگری و کارآفرینی کشاورزی
 •   زنان و کارآفرینی کشاورزی
 •   تعاونی­های کشاورزی و کارآفرینی
 •   کشاورزی بومی و کارآفرینی
 •   توسعه کارآفرینی در مراکز آموزشی کشاورزی
 •   تکنولوژیهای پیشرفته نانو، بیو و فنآوری اطلاعات در بخش کشاورزی
 •   دانش آموختگان کشاورزی و کارآفرینی
 •   تولید ثروت دانش بنیان و تجاری سازی تحقیقات دانشگاههای کشاورزی
 •   رویکردهای کارآفرینی و توسعه نظام های آموزش کشاورزی
 •   و دیگر موارد مرتبط .
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی:
http://jea.sanru.ac.ir/find-1.42.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب