راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اشاعه و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه کارآفرینی در کشاورزی ، کمک به توسعه و اعتلای دانش در زمینه مذکور و فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه کارآفرینی در کشاورزی.

  راهبردهای ملی توسعه سازمان­های کارآفرین در کشاورزی

  مدل­های کسب و کار کارآفرینانه در کشاورزی

  فضای کسب و کار کشاورزی برای کارآفرینی

  خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در کشاورزی

  تهدید ها و فرصت ها پیش روی کارآفرینی در کشاورزی

  رویکردهای نوین تجارت و بازاریابی کشاورزی

  گردشگری و کارآفرینی کشاورزی

  زنان و کارآفرینی کشاورزی

  تعاونی­های کشاورزی و کارآفرینی

  کشاورزی بومی و کارآفرینی

  توسعه کارآفرینی در مراکز آموزشی کشاورزی

  تکنولوژیهای پیشرفته نانو، بیو و فنآوری اطلاعات در بخش کشاورزی

  دانش آموختگان کشاورزی و کارآفرینی

  تولید ثروت دانش بنیان و تجاری سازی تحقیقات دانشگاههای کشاورزی

  رویکردهای کارآفرینی و توسعه نظام های آموزش کشاورزی

  و دیگر موارد مرتبط .

نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی:
http://jea.sanru.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب