دوره 6، شماره 11 - ( بهار و تابستان 1398 )                   جلد 6 شماره 11 صفحات 58-67 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Behzadnia P, Sanoubar N. The Impact of Marketing Capabilities on Export Performance (The Case of Iranian Entrepreneurial Exporter Companies of Agricultural Products) . jea. 2019; 6 (11) :58-67
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-183-fa.html
بهزادنیا پویا، صنوبر ناصر. بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی (مورد مطالعه: شرکت‎ های کارآفرین صادرکننده‎ ی‎ محصولات کشاورزی ایران) . راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی. 1398; 6 (11) :58-67

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-183-fa.html


دانشگاه تبریز
چکیده:   (373 مشاهده)
   هدف از این تحقیق بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی شرکتهای کارآفرین صادرکنندهی محصولات کشاورزی ایران بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با نقش میانجی مزیت‌های رقابتی است. جامعه‎ی آماری این تحقیق شرکتهای کارآفرین صادرکنندهیمحصولات کشاورزی در ایران است که دارای عملکرد صادراتی در 3 سال گذشته 1394 تا 1396 می‌باشند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس تعداد 423 پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است. پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌ها در شرکت‌ها، مدیران عامل یا مدیران بخش بازرگانی بودند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق و تحلیل داده‌ها از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)  و نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS  استفاده شد. نتایج داده‌های آماری و مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی شرکت تأثیر مستقیم ندارد و تأثیر آن از طریق ایجاد مزیت‌های رقابتی بر عملکرد صادراتی شرکت می‌باشد. قابلیت‌های بازاریابی، مزیت‌های رقابتی را و مزیت‌های رقابتی، عملکرد صادراتی را بهصورت مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهند. همچنین، بررسی کلی نتایج نشان می‌دهد که متغیر قابلیت‌های بازاریابی بهصورت غیرمستقیم از طریق ایجاد مزیت‌های رقابتی، 45 درصد از تغییرات متغیر عملکرد صادراتی را تبیین می‌کند که نشاندهنده اهمیت قابلیت‌های بازاریابی سنجش بازار، تعامل با مشتریان و ارتباط با همکاران) در رسیدن به عملکرد صادراتی برتر است. براساس نتایج این تحقیق، شرکت‌ها باید بر اهمیت تحقیقات بازاریابی واقف بوده و سعی نمایند همواره با مشتریان و همکاران ارتباط نزدیک داشته باشند و توجه کنند که ارتباط با مشتریان در بازارهای بین‌المللی و ثبت خواسته‌ها و پیشنهادهای آنان می‌تواند در بهبود عملکرد صادراتی شرکت مؤثر باشد.
متن کامل [PDF 475 kb]   (87 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۳/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۸/۶/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۴

فهرست منابع
1. Orak, F. and M. Babaeezakilaki. 2015. Evaluation of the relationship between marketing capabilities with organizational performance of food manufacturing companies in Tehran. Brand Management, 22: 147-176.
2. Bahrainizad, M. 2016. Investigation on the effects of market-oriented on the performance of exports: the Study of manufacturers and exporters of customs in Bushehr. Business Strategies; 12(6): 73-86
3. Jafapoor, M. 2012. Proposition and examination of a conceptual model for the relation between intangible assets and performance of commercial Organizations. Journal Management System, 47: 20-53.
4. Rezaee, R. 2017. The impact of international marketing strategies on export performance. Journal Management System, 917: 55-80. [DOI:10.29252/bar.9.17.55]
5. Khaef Alah, A.A. and H.A. Rezaie Dolat Abady. 2006. Model to measure the impact of market orientation on business performance regarding to the marketing capabilities in chemical industries. Management Research in Iran, 10(1): 131-131
6. Shojaie, M., R. Mohtaram and S. Ataherian. 2014. The effect of enterprise interior items on export performance Case study: Exporting pistachio companies in Tehran. Journal of Business Management, 64: 791-807.
7. Talebi K., M. Tajeddin and M. Samiezadeh. 2010. Investigating the link between environmental factors and internationalization of SMEs. Journal of Entrepreneurship Development, 33: 55-79.
8. Faryabi, M., R. Tajvidi and M. Tajvidi. 2011. Investigating the relationship between market-orientation and competitive advantages in Iran Tractor Manufacturing Industrial Group. Journal of Productivity Management, 52(17): 131-160.
9. Vahedi, M. and S. Mosavion. 2015. Identifing difficulties of agricultural businesses in animal sub-sector of Ilam Township. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 23: 35-42.
10. Heydari, Hooman. 2005. Structural equation modeling: using Lisrel, Samt Publication.
11. Acar, F. Pinar. 2015. The effects of top management team composition on SME export performance: an upper echelons perspective. Central European Journal of Operations Research, 24(4): 833-852. [DOI:10.1007/s10100-015-0408-5]
12. Albaum, G. and D.K. Tse. 2001. Adaptation of International marketing strategy components, competitive advantage and firm performance: a study of Hong Kong exporters". Journal of International Marketing, 9(4): 59-81. [DOI:10.1509/jimk.9.4.59.19943]
13. Angulo-Ruiz, R., N. Donthu, D. Prior and J. Rialp. 2018. How does marketing capability impact abnormal stock returns? The mediating role of growth. Journal of Business Research, 82: 19-30. [DOI:10.1016/j.jbusres.2017.08.020]
14. Barney, J. 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1): 99-120. [DOI:10.1177/014920639101700108]
15. Barney, J.B. 1999. How a firm's capabilities affect boundary decisions". Sloan Management Review, 40: 101 pp.
16. Bhavadwaj, S., G. Varadarajan, P. Rajan and F. John. 1993. Sustainable competitive advantage in Serrice industries: a conceptual model and research Propositions. Journal of marketing, 57(4): 83-99. [DOI:10.1177/002224299305700407]
17. Blesa, A. and M. Ripollés. 2008. The influence of marketing capabilities on economic international performance". International Marketing Review, 25(6): 651-673. [DOI:10.1108/02651330810915574]
18. Blesa, A., D. Monferrer, Y. Nauwelaerts and M. Ripollés. 2008. The effect of early international commitment on international positional advantages in spanish and belgian international new ventures". Journal of International Entrepreneurship, 6(4): 168-187. [DOI:10.1007/s10843-008-0026-6]
19. Cacciolatti, L. and S.H. Lee. 2016. Revisiting the relationship between marketing capabilities and firm performance: The moderating role of market orientation, marketing strategy and organisational power. Journal of Business Research, 69(12), 5597-5610.Day, G.S. 1994. The capabilities of market-driven organizations". Journal of Marketing, 58(4): 37-52. [DOI:10.1177/002224299405800404]
20. Day, G.S. and R. Wensley. 1988. Assessing advantage: a framework for diagnosing competitive superiority. Journal of Marketing, 52(2): 1-20. [DOI:10.1177/002224298805200201]
21. Fang, E. and S. Zou. 2009. Antecedents and consequences of marketing dynamic capabilities in international joint ventures". Journal of International Business Studies, 40(5): 742-761. [DOI:10.1057/jibs.2008.96]
22. Griffith, D.A., G. Yalcinkaya and R.J. Calantone. 2010. Do marketing capabilities consistently mediate effects of firm intangible capital on performance across institutional environments?". Journal of World Business, 45(3): 217-227. [DOI:10.1016/j.jwb.2009.09.008]
23. Henderson, R. and W. Michell. 1997. The Interaction of Organizational and Competitive Influences on Strategy and Performance". Strategic Management Journal. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199707)18:1+<5::AID-SMJ930>3.3.CO;2-9 [DOI:10.1002/(SICI)1097-0266(199707)18:1+3.3.CO;2-9]
24. Kamboj, S., P. Goyal and Z. Rahman. 2015. A resource-based view on marketing capability, operations capability and financial performance: An empirical examination of mediating role. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 189: 406-415. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.03.201]
25. Krasnikov, A. and S. Jayachandran. 2008. The relative impact of marketing, research-and development, and operations capabilities on firm performance. Journal of Marketing, 72(4): 1-11. [DOI:10.1509/jmkg.72.4.1]
26. Lengler, J.F.B., C.M.P. Sousa and M.G. Perin. 2015. The antecedents of export performance of Brazilian Small and medium-sized enterprisesSMEs): The non-linear effects of customer orientation. International Small Business Journal, 34(5): 701-727. [DOI:10.1177/0266242615588837]
27. Leonidou, L.C., D. Palihawadana and M. Theodosiou. 2011. National export-promotion programs as drivers of organizational resources and capabilities: effects on strategy, competitive advantage and performance. Journal of International Marketing, 19(2): 1-29. [DOI:10.1509/jimk.19.2.1]
28. Lepak, D.P., K.G. Smith and M.S. Taylor. 2007. Introduction to special topic forum: value creation and value capture: a multilevel perspective. Academy of Management Review, 32(1): 180-194. [DOI:10.5465/amr.2007.23464011]
29. Martin, S.L., R.G. Javalgi and E. Cavusgil. 2016. Marketing capabilities, positional advantage, and performance of born global firms: Contingent effect of ambidextrous innovation. International Business Review, http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.11.006. [DOI:10.1016/j.ibusrev.2016.11.006]
30. Mata, F., W. Fuerst, J. Barney. 1995. Information Technology and Sustained Competitive Advantage: A Resource Based Analyses. MIS Quarterly, 19: 487 pp. [DOI:10.2307/249630]
31. Mu, J. 2015. Marketing capability, organizational adaptation and new product development performance. Industrial Marketing Management, 49: 151-166. [DOI:10.1016/j.indmarman.2015.05.003]
32. Newbert, S.L. 2007. Empirical research on the resource-based view of the firm: an assessment and suggestions for future research. Strategic Management Journal, 28(2): 121-146. [DOI:10.1002/smj.573]
33. Newbert, S.L. 2008. Value, rareness, competitive advantage and performance: a conceptual level empirical investigation of the resource-based view of the firm". Strategic Management Journal, 29(7): 745-768. [DOI:10.1002/smj.686]
34. Porter, M. 1985. Competitive advantage, creating and sustaining superior performance. New York: Free Press.
35. Porter, Michael E. 1980. Competitive Advantage: Techniques for Analyzing Industrial and Competitors". New York: Free Press, pp: 135-148.
36. Powell, T.C. 2001. Competitive advantage: logical and philosophical considerations". Strategic Management Journal, 22(9): 875-888. [DOI:10.1002/smj.173]
37. Ripollés, M. and A. Blesa. 2012. International new ventures as 'small multinationals': the importance of marketing capabilities". Journal of World Business, 47(2): 277-287. [DOI:10.1016/j.jwb.2011.04.015]
38. Shoham, A.M., G. Rose and F. Kropp. 2005. Market orientation and performance: a meta-analysis". Marketing Intelligence and Planning, 23(5): 435-454. [DOI:10.1108/02634500510612627]
39. Sousa Carlos, M.P. 2005. Export performance measurement: A evaluation of the empirical research in the literature". Academy of marketing science review, available: http://www.amsreview.org.
40. Tan, Q. and C.M.P. Sousa. 2015. Leveraging marketing capabilities into competitive advantage and export performance. International Marketing review, 32(1): 78-102. [DOI:10.1108/IMR-12-2013-0279]
41. Tenenhaus, M., VE. Vinzi, Y.M. Chatelin and C. Lauro. 2005. PLS path modeling. Computational Statistics and Data Analysis. 48(1): 159-205. [DOI:10.1016/j.csda.2004.03.005]
42. Theodosiou, M., J. Kehagias and E. Katsikea. 2012. Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: an empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial Marketing Management, 41(7): 1058-1070. [DOI:10.1016/j.indmarman.2012.01.001]
43. Vorhies, D., L. Orr and V. Bush. 2011. Improving customer-focused marketing capabilities and firm financial performance via marketing exploration and exploitation". Journal of the Academy of Marketing Science, 39(5): 736-756. [DOI:10.1007/s11747-010-0228-z]
44. Vorhies, D.W. and N.A. Morgan. 2005. Benchmarking marketing capabilities for sustainable competitive advantage. Journal of Marketing, 69(1): 80-94. [DOI:10.1509/jmkg.69.1.80.55505]
45. Zou, S., E. Fang and S. Zhao. 2003. The effect of export marketing capabilities on export performance: an investigation of Chinese exporters. Journal of International Marketing, 11(4): 32-55. [DOI:10.1509/jimk.11.4.32.20145]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb