دوره 6، شماره 12 - ( پاییز و زمستان 1398 )                   جلد 6 شماره 12 صفحات 125-138 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abadi B. The Thematic Analysis of the Agricultural College Students’ Expectations from Entrepreneurship and Self-Employment Lesson: A Conceptual Foundation. jea. 2020; 6 (12) :125-138
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-209-fa.html
ابدی بیژن. تحلیل شماتیک انتظارات دانشجویان کشاورزی دانشگاه مراغه از درس کارآفرینی و خوداشتغالی: ارائه یک مدل نظری. راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی. 1398; 6 (12) :125-138

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-209-fa.html


گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
چکیده:   (138 مشاهده)
    مطالعه حاضر با هدف بررسی و استنتاج انتظارات دانشجویان کشاورزی دانشگاه مراغه از درس کارآفرینی و خوداشتغالی انجام شد. بیشتر تحقیقات در این حوزه، با روش‏ شناسی کمّی به این موضوع پرداختهاند و از این نظر، یک شکاف روش ‏شناسی کیفی شناسایی شد. ابتدا، اهداف پژوهش و پروتکلهای مربوطه تعیین و با استفاده از روش نمونه‏ گیری در دسترس، دادههای کلامیِ دانشجویان جمع آوری شد. از روش سهسویه سازی برای افزایش اعتبار دادهها استفاده شد که شامل یادداشتها، بحثهای گروهی و مصاحبه غیر ساختارمند بود. با تحلیل واحدهای اکتشافی در نرم ‏افزار اطلس تای، نقل قولها، کُدها، طبقات و ساختار ارتباطی- معناییِ بین مفاهیم شکل گرفت. برای تأیید دقت و صحت دادهها، از روش‌ بررسی همکارانه استفاده شد. نتایج تحقیق پیرامون انتظارات دانشجویان از درس کارآفرینی و خوداشتغالی نشان داد که انتظارات آنها پیرامون مفاهیم اولویت مداری، خلاقیت گرایی، مهارت/عمل گرایی، فوق برنامه گرایی، ارتباط مداری، اجبارگرایی، طراحی محوری و حمایت گرایی مستمر خلاصه شده که از زمینه مورد مطالعه استنتاج شدند. در بخش نتیجه گیری، به مراکز کارآفرینی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پیشنهاد می‏ شود که در تدوین رئوس درس کارآفرینی و خود اشتغالی، مفاهیم استنتاج شده مطالعه حاضر، در محتوای سر فصل درس کارآفرینی و خوداشتغالی و آموزش‏ توجیهی تدریس برای استادان درس در نظر و اجرایی شود.
متن کامل [PDF 2844 kb]   (42 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش کارآفرینی
دریافت: ۱۳۹۸/۱۰/۱ | پذیرش: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

فهرست منابع
1. Abbasi, E., L. Mohamadzadeh and H. Farhadian. 2014. Investigation the effect of entrepreneurship education on improvement in entrepreneurial spirit and skills of the students of Miandoab Agricultural Educational Center. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 1(1): 50-68
2. Abadi, B. and G.H. Zamini. 2017. Determinants of job acquisition based on the agricultural college students' attitude: A case of study from Shiraz University, Iran. Azarinan Journal of Agriculture, 4(9): 29-40.
3. Alimiri, M. 2008. Entrepreneurship education: Its development and challenges. Journal of Entrepreneurship Development, 1(1): 131-167.
4. Amiri, A. and Y. Moradi. 2008. The Survey of entrepreneurial attitudes barriers of students. Institute for Research and Planning in Higher Education, 14(3): 45-67.
5. Anzul, M., M. Ely, T. Freidman, D. Garner and A. McCormack-Steinmetz. 2003. Doing qualitative research: Circles within circles. Routledge. [DOI:10.4324/9780203448502]
6. Bahrami, F. 2001. The effectiveness of undergraduate curriculum in Shiraz University College of Agriculture for graduates. M.Sc., Department of Agricultural Extension and Education, Shiraz University.
7. Chen, S.C., H.C. Hsiao, J.C. Chang, C.M. Chou, C.P. Chen and C.H. Shen. 2015. Can the entrepreneurship course improve the entrepreneurial intentions of students? International Entrepreneurship and Management Journal, 11(3): 557-569. [DOI:10.1007/s11365-013-0293-0]
8. Clark-Ibáñez, M. 2012. Inner-city children in sharper focus: Sociology of childhood and photo elicitation interviews. In Goodwin, J. (Ed.). SAGE Biographical Research. Sage, pp: 327-354.
9. Ebrahimi, M.S. and Z. Bahrami. 2018. Studying the entrepreneurial characteristics of agricultural students (Case Study: Isfahn Uiversity of Technology). Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 5(10): 10-19.
10. Faham, E., S.M. Hosseini and A.K. Darwish. 2012. Investigating entrepreneurial potentials of students of agricultural schools in Tehran Province and its impact on entrepreneurship intention. Iranian Agricultural and Natural Resources Extension and Education Congress.
11. Fakour, B. 2008. Entrepreneur University (concept, emergence contexts, and achievement). Roshd-e-Fanavari, 5(17): 35-42.
12. Fayaz, E. and M. Karimi. 2010. Investigating the interpersonal communication skills of the innocents (AS). Islamic Journal of Islamic Education, 5(10): 7-8.
13. Ghasemii, S.G., S. Bahramian and M. Ahmadvand. 2014. Factors affecting entrepreneurship empowerment and employment after graduation (The case of the Bachelor students of agriculture in Yasouj University). Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 1(2): 1-19.
14. Hezar Jaribi, J. 2004. Entrepreneurship development among graduates. Institute for Research and Planning in Higher Education, 9(4): 159-177.
15. Hosseinikhah, A. 2008. Possibility and necessity of entrepreneurship education in schools. Curriculum Studies, 3(11): 66-94.
16. Hosseini, S.M., S.J. Farajollah Hosseini and M.R. Soleimanpour. 2008. Factors influencing entrepreneurship among students of agricultural schools in Tehran Province. Agricultural Extension and Education Iranian, 5(2): 101-111.
17. Hosseini, S.Y. and Z. Khosravilaghab. 2017. Identifying effective factors on leadership and entrepreneurship intent among female students (Case Study: Management Students of Public Universities in City). Quarterly Journal of Woman and Society, 8(2): 35-56.
18. Lounsbery, T.L.A. 2011. Foundations in the mining industry: characteristics, structure and exit strategies (Doctoral dissertation, University of British Columbia).
19. Mardanshahi, M.M. and A.A. Aghajani Afrozi. 2014. Evaluating and comparson the entrepreneurial characteristics of female students (The Cas Study: Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources). Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 1(1): 69-82.
20. Mardanshahi, M.M. and M.A. Roshanfar. 2015. Compilation of agricultural entrepreneurship development strategies among the agricultural and natural resources graduates. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 2(4): 1-10. [DOI:10.18869/acadpub.jea.2.4.10]
21. Mooghali, A.R. 2010. The impact of organization factors on academic entrepreneurship. Iranian Journal of Management Sciences, 5(19): 103-118.
22. Mohamadzadeh, L. and H. Sedighi. 2015. Identifying the entrepreneurship education barriers in the agricultural educational center. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 2(3): 43-50.
23. Mojaradi, G. and T. Shadali. 2012. Investigating the expectations of agricultural students from agricultural operations course in Zanjan University. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42(2): 275-285.
24. Movahedi, R., F.A. Yaghoubi, M.R. Khodaverdian and S. Zarei. 2010. Assessing entrepreneurship sense and methods of improving entrepreneurship education. Journal of Agricultural Extension and Education Research, 3(3): 65-81.
25. Naderi, A., Gh. Haji Husseinnejad, A. Tajik Esmaili and H.E. Zeinabadi. 2013. Characteristics of the objectives of extracurricular activities of high-school students: An approach to prevention of social threats. Educational Psychology, 8(24): 71-98.
26. Nazari, R. and P. Pakdelian. 2015. The Relationship between communication skills with application management styles and organizational effectiveness Isfahan's sport managers and present model. Communication Management in Sports Media, 3(1): 15-23.
27. Ottenberg, A.L., K.E. Cook, R.J. Topazian, L.A. Mueller, P.S. Mueller and K.M. Swetz. 2014. Choices for patients "without a choice" interviews with patients who received a left ventricular assist device as destination therapy. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 7(3): 368-373. [DOI:10.1161/CIRCOUTCOMES.113.000660]
28. Poczwardowski, A., J.E. Barott and K.P. Henschen. 2002. The athlete and coach: Their relationship and its meaning. Results of an interpretative study. International Journal of Sport Psychology, 33: 116-140.
29. Polit, D.F. and C.T. Beck. 2008. Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. Lippincott Williams & Wilkins.
30. Polit, D.F. and B.D. Hungler. 1999. Nursing Research, 6th ed. Lippicott, New York.
31. Pouratashi, M. and M. Parhizkar. 2017. Designing a conceptual model of entrepreneurial competencies of entrepreneurial Universities' Graduates. Roshd-E-Fanvari, 13(51): 26-34.
32. Rabiei, Z. and H. Sadighi. 2014. Study of effective factors on development of entreprenurship spirit in the natural resources students of Chamran University-Academic Unit of Behbahan. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 1(2): 52-65.
33. Rezaei, M. 2019. The relationship between social skills and agricultural students' attitude towards entrepreneurship at University of Tehran. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 6(11): 34-44.
34. Sharifi, O., A. Asady, R. Rezaei and M. Adeli. 2010. University educated women's entrepreneurs. Pazuhesname-ye Zanan, 1(1): 73-106.
35. Sharifzadeh, G. and Abdollahzadeh, Gh. 2016. Criteria and mechanisms of academic entrepreneurship in higher agricultural education from the view of entrepreneurship experts. Agricultural Education Administration Research, 38: 3-17.
36. Sookhtanlou, M. 2017. Analysis of the effectiveness of agricultural higher education system on improvement of entrepreneurial capabilities from the graduate students' viewpoints of agriculture (Case study: University of Mohaghegh Ardabili). Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 3(6): 34-43.
37. Tian, D. and C.C. Chao. 2013. Online copyright protection and innovation: International experiences and implications to China. Journal of Knowledge-based Innovation in China, 5(2): 111-128. [DOI:10.1108/JKIC-03-2013-0003]
38. Yazdanpanah, M. and T. Zobeidi. 2017. Impact of entrepreneurial characteristics on entrepreneurial intentions: a case study of Khouzestan Ramin University. Institute for Research and Planning in Higher Education, 23(2): 115-131.
39. Zhao, H., S.E. Seibert and G.E. Hills. 2005. The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurial intentions. Journal of Applied Psychology, 90(6): 1265-1272. [DOI:10.1037/0021-9010.90.6.1265]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb