بهار و تابستان                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه شیراز
چکیده:   (27 مشاهده)
مقدمه و هدف: کارآفرینی، موتور محرک اصلی در توسعهاقتصادی است و نقش کارآفرین، نوآوری و ایجاد ترکیبهای تازهای از مواد و یا نحوه شکلگیری فرآیندها است. توسعۀ کارآفرینی زنان، یکی از مهم‌ترین موضوعات دستور کار توسعۀ معاصر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است و بسیاری از صاحبنظران توسعۀ روستایی بر این باورند که شناخت توانمندیها و  مهارتهای زنان، به‌ویژه زنان روستایی و هدایت استعدادهای خلاق آنان در بهرهبرداری از ظرفیتهای این قشر بزرگ اجتماعی مؤثر است. کارآفرینی، فرآیندی است که در شبکه‌ای از روابط اجتماعی صورت می‌پذیرد و این روابط اجتماعی میتواند رابطه کارآفرین را با منابع و فرصتها، محدود یا تسهیل کند و همچنین سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک پدیده اجتماعی باعث بروز خلاقیت، ایده‌پروری، تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسکپذیری میشود. کارآفرینان با برخورداری از سرمایۀ‌ اجتماعی به منابعی دسترسی خواهند داشت که خود به‌تنهایی قادر به دستیابی به آن‌ها نیستند. افزایش توانایی افراد کارآفرین برای شروع و ادامۀ فعالیت‌های کارآفرینانه، توجه به نقش شبکه‌های اجتماعی و تعامل میان آن‌ها و همچنین در نظر گرفتن سرمایۀ اجتماعی به‌عنوان عامل ارتباط دهنده میان شبکه‌های کسب‌وکار با شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه و تأمین منابع و امکانات لازم در این زمینه، ضروری است. در واقع سرمایۀ اجتماعی یکی از عوامل تأثیرگذار در نهادینه کردن و  اعتلای کارآفرینی است؛ بنابراین، هدف از این مقاله شناخت و تحلیل سازههای فردی و ساختاری تأثیرگذار (به‌ویژه سرمایۀ اجتماعی) بر توسعه فعالیت کارآفرینی زنان روستایی استان فارس به‌منظور ارتقای وضعیت شغلی آن‌ها است.
مواد و روشها: این پژوهش با بهرهگیری از فن پیمایش و روش نمونهگیری تصادفی طبقه‌بندی انجام و از پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده شده است. نمونه‌ای متشکل از 380 نفر از زنان روستایی عضو شرکت‌های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زنان در استان فارس بوده که در قالب سه شرکت در شهرستان‌های مرودشت، شیراز و استهبان فعالیت می‌کنند، انتخاب شدند. مطالعه راهنما در بین 30 نفر از زنان عضو صندوق در شهرستان کوار که شرایط مشابهی داشتند، انجام شد روایی پرسش‌نامه این پژوهش توسط اساتید بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز تأیید گردید و پایایی آن نیز از طریق انجام مطالعه راهنما و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (٧٧/٠ تا ٩٥/0) موردتأیید قرار گرفت. دادهها با استفاده از نرم افزارSPSS  مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: یافته‌ها نشان داد که بین توسعۀ فعالیت کارآفرینی اعضاء در سه شهرستان شیراز، مرودشت و استهبان اختلاف معنی‌‌داری وجود دارد و زنان مرودشت از میانگین توسعۀ کارآفرینی بیشتری برخوردار هستند. در واقع، با توجه به بالاتر بودن مؤلفههای فعالیت کارآفرینی (از جمله نوآوری، حفظ محیط زیست، رضایت مشتریان، رضایت اعضای صندوق، انعطافپذیری، رفاه منطقه، اشتغالزایی، سودآوری، پایداری کسب‌وکار، رقابتطلبی و بهرهگیری از فرصت‌ها و تجاری‌سازی ایده) در بین زنان کارآفرین مرودشت، این امر منجر به توسعۀ بهتر فعالیت‌های کارآفرینانه آنان شده است. در رتبه دوم، زنان کارآفرین شهرستان شیراز از میانگین امتیاز بیشتری نسبت به شهرستان استهبان در مورد متغیر توسعه فعالیت کارآفرینی برخوردار بودند. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که میانگین انسجام اجتماعی زنان در شهرستان مرودشت با دو شهرستان شیراز و استهبان تفاوت معنیداری دارد و این میزان در شهرستان مرودشت بیشتر از دو شهرستان دیگر بود. همچنین، بین زنان مورد مطالعه در دو شهرستان شیراز و استهبان نیز اختلاف معناداری وجود داشت، به‌گونه‌ای‌که زنان شهرستان استهبان از نظر انسجام اجتماعی از میانگین بالاتری نسبت به کارآفرینان شیرازی برخوردار بودند. نتیجه آزمون رگرسیون نشان داد، سرمایۀ اجتماعی، میزان توفیق‌طلبی، توانایی تصمیم‌گیری، میزان استقلال‌طلبی، سیاست‌های مشاوره‌ای، فضای کسب‌وکار، مهارت در تدوین طرح تجاری و سیاست‌های حمایتی به ترتیب متغیرهایی بودند که بیشترین سهم (56 درصد) را در میزان تغییرات در توسعۀ فعالیت کارآفرینی را تبیین نمودند.
نتیجهگیری: با توجه به مجموعه عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ فعالیت‌های کارآفرینی زنان روستایی، به‌ویژه نقش سرمایه اجتماعی، شبکه روابط و فعالیت در انواع شبکه‌های اجتماعی، لذا پیشنهاد می‌شود که هم‌فکری و هم‌افزایی فعالیت‌های زنان کارآفرین از طریق برگزاری نشستهای ادواری و مستمر با سایر شرکتهای استان، تقویت گردد. همچنین، دورههای آموزشی منسجم و هدفمند برای زنان روستایی عضو صندوق‌ها به‌منظور چگونگی تقویت فعالیت در شبکههای اجتماعی و کسب انواع مهارت‌های کارآفرینی برگزار گردد.
متن کامل [DOCX 147 kb]   (12 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کارآفرینی در کشاورزی
دریافت: 1402/11/4 | پذیرش: 1403/2/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb