دوره 10، شماره 20 - ( پاییز و زمستان 1402 )                   جلد 10 شماره 20 صفحات 150-138 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

alipour S, pashazadeh Y. (2024). Analysis the Role of Open Innovation Strategy and Effectuation on Innovative Performance by Creating Entrepreneurial Opportunities in Iranian Startups. J Entrepreneurial Strategies Agric. 10(20), 138-150. doi:10.61186/jea.10.20.138
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-375-fa.html
علیپور سارا، پاشازاده یوسف. واکاوی تأثیر استراتژی نوآوری باز و امکان گرایی بر عملکرد نوآورانه از طریق ایجاد فرصت های کارآفرینی در استارت آپ های بخش کشاورزی راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 1402; 10 (20) :150-138 10.61186/jea.10.20.138

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-375-fa.html


گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (821 مشاهده)
مقدمه و هدف: پژوهش ­های موجود بیانگر آن است که عوامل متعددی در توسعه عملکرد نوآورانه و کارآفرینانه بخش کشاورزی مؤثرند که باید همواره مورد توجه جدی قرار گیرند. از این­ رو، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر استراتژی نوآوری باز و امکان­گرایی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی فرصت­های کارآفرینی در استارت­ آپ­ های بخش کشاورزی کشور پرداخته است.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش روش تحقیق از نظر نحوه اجرا از نوع پیمایشی و همجنین از جهت هدف تحقیق از نوع کاربردی می­باشد. داده­ های میدانی تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد مرکب جمع­ آوری شد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان 200 استارت­آپ فعال در بخش کشاورزی کشور بود که با توجه به عدم امکان دسترسی به تمامی آنها، مدیران و کارشناسان 40 استارت­آپ از 12 استان کشور که اختصاصی در زمینه تولید یا تجارت محصولات و خدمات کشاورزی و روستایی مشغول عملیات و فعالیت بودند، به­عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. تعداد مشارکت­کنندگان در تحقیق 160 مدیر و کارشناس در استارت­ آپ­های در دسترس بودند که در نهایت ۱۲۰ پرسشنامه کامل از آنها جمع ­آوری گردید.
یافته ­­ها: نتایج تحقیق نشان داد که نوآوری باز بر امکان­گرایی تأثیر مثبت و معنی­ داری دارد و ضریب اثرگذاری آن برابر با 0/350 بود. همچنین، یافته­ ها نشان­دهنده این است که استراتژی نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معنی­ داری داشته و ضریب اثرگذاری آن برابر با مقدار  0/376 به­ دست آمد. یافته­ ها بیانگر این هستند که امکان­گرایی بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معنی ­داری نداشته؛ اما تأثیر نوآوری باز و امکان­گرایی بر فرصت­های کارآفرینی و تأثیر فرصت­های کارآفرینی بر عملکرد نوآورانه در تجزیه و تحلیل داده­ های تحقیق، مورد تأیید قرار­گرفت.
نتیجه­ گیری: با توجه به یافته ­ها، مدل مفهومی تحقیق تأیید شد و مشخص گردید که در راستای ارتقای عملکرد نوآورانه در استارت­ آپ­ های بخش کشاورزی توجه به امکان­گرایی و انتخاب استراتژی مناسب نوآوری باز موضوعی ضروری و با اهمیت است. همچنین، بایستی نقش میانجی­گر متغیر فرصت­های کارآفرینانه را نیز در این زمینه و در تدوین سیاست­های نوآورانه استارت ­آپ ­ها، مد نظر قرار داد. از چالش‌های مهمی که در سالیان اخیر در بخش کشاورزی مورد توجه بوده عبارتند از: آب، واسطه­­ گری و دلالی در تأمین و عرضه محصولات کشاورزی، کمبود شدید داده ­های سالم و پردازش آنها، سلامت غذا، ضایعات محصولات کشاورزی، کمبود آگاهی و دانش بهره­ برداران کشاورزی، کمبود و یا نبود سرمایه­ و منابع مالی مناسب و موارد دیگر؛ که لازم است استارت ­آپ­ های بخش کشاورزی در راستای حل و مدیریت آنها به نوآوری بر مبنای تفکر امکان­گرا و فرصت­های کارآفرینانه روی آورند.

 
متن کامل [PDF 1983 kb]   (150 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کارآفرینی در کشاورزی
دریافت: 1402/6/6 | پذیرش: 1402/10/11 | انتشار: 1402/11/8

فهرست منابع
1. Akbari, M., Zarehparvar shojae, E., Padash, H., and Alizadeh, S. (2018). The impact of Inbound and Outbound Open Innovation on Innovation Performance of Information and Communication Technology Firms. Journal of Technology Development Management, 6(3), 157-184 (In Persian). https://doi.org/ 10.22104/jtdm.2019.2673.1901 [DOI:10.22104/jtdm.2019.2673.1901]
2. Alzamora-Ruiz, J., del Mar Fuentes-Fuentes, M., and Martinez-Fiestas, M. (2021, 2021/12/01). Together or separately? Direct and synergistic effects of Effectuation and Causation on innovation in technology-based SMEs. International Entrepreneurship and Management Journal, 17(4), 1917-1943. [DOI:10.1007/s11365-021-00743-9]
3. Amirnejad, H., and Taslimi, M. (2021). Providing Production and Employment Development Strategies in the Livestock Sub-Sector of Mazandaran Province [Research]. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 8(16), 24-36. https://doi.org/10.52547/jea.8.16.24 [DOI:10.52547/jea.8.16.24 (In Persian).]
4. Anwar, M., Clauss, T., and Issah, W. B. (2022, 2022/04/01). Entrepreneurial orientation and new venture performance in emerging markets: the mediating role of opportunity recognition. Review of Managerial Science, 16(3), 769-796. [DOI:10.1007/s11846-021-00457-w]
5. Asayesh, H., and Jalili Kamju, P. (2020). Impact of Entrepreneurship Index and Legatum Index on Selected Islamic Countries Economic Growth with the Panel Smooth Transition Regression. Macroeconomics Research Letter, 15(29), 261-290. [DOI:10.22080/iejm.2020.17765.1727 . (In Persian).]
6. Aizadeh, N., and Nikooie, A.R. 2022. Analyzing the obstacles facing start-ups in the agricultural sector and offering solutions for their development; Application of the Delphi method. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 9(3), 1-16 (In Persian). https:// jes.journals.umz.ac.ir/article.3022.669e2ed2033a9f4551a5c5fc44375600.pdf
7. Chandler, G. N., DeTienne, D. R., McKelvie, A., and Mumford, T. V. (2011, 2011/05/01/). Causation and effectuation processes: A validation study. Journal of Business Venturing, 26(3), 375-390. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.10.006 [DOI:https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.10.006]
8. Chesbrough, H., Heaton, S., and Mei, L. (2021). Open innovation with Chinese characteristics: a dynamic capabilities perspective. R&D Management, 51(3), 247-259. https:// doi.org/https:// doi.org/10.1111/ radm.12438 [DOI:10.1111/radm.12438]
9. eyvazzadeh, e., and Shakeri, A. (2019). Investigating the Effect of Open Innovation on Economic and Sustainability Innovation Performance in MAPNA Group Research and Development Units. Quarterly journal of Industrial Technology Development, 17(38), 3-12 (In Persian). https:// jtd.iranjournals.ir/ article_38971_e3869afaa033b5d2411059ddbb625840.pdf
10. Faiez, G., Hachicha, W., Boujelbene, Y., and Aljuaid, A. (2021, 03/01). Linking Entrepreneurial Innovation to Effectual Logic. Sustainability, 13, 2626. https://doi.org/10.3390/su13052626 [DOI:10.3390/su13052626 . (In Persian).]
11. Farahani, H., and Jahansoozi, m. (2020). Analyzing the Factors affecting on Agricultural Entrepreneurship in Rural Areas (Case Study; Damankoh District in Esfarayn County). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 14(4), 833-845 (In Persian). https:// jshsp.rasht.iau.ir/ article_667736_ 20801cb44c1dc83a7d8b687db6253470.pdf
12. Frese, T., Geiger, I., and Dost, F. (2020, 2020/03/01). An empirical investigation of determinants of effectual and causal decision logics in online and high-tech start-up firms. Small Business Economics, 54(3), 641-664. [DOI:10.1007/s11187-019-00147-8]
13. Futterer, F., Schmidt, J., and Heidenreich, S. (2018, 2018/02/01/). Effectuation or causation as the key to corporate venture success? Investigating effects of entrepreneurial behaviors on business model innovation and venture performance. Long Range Planning, 51(1), 64-81. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.06.008 [DOI:https:// doi.org/10.1016/ j.lrp.2017.06.008]
14. Greco, M., Grimaldi, M., and Cricelli, L. (2016, 2016/10/01/). An analysis of the open innovation effect on firm performance. European Management Journal, 34(5), 501-516. https:// doi.org/https:// doi.org/10.1016/j.emj. 2016.02.008 [DOI:10.1016/j.emj.2016.02.008]
15. Höflinger, P. J., Nagel, C., and Sandner, P. (2018, 2018/01/01/). Reputation for technological innovation: Does it actually cohere with innovative activity? Journal of Innovation & Knowledge, 3(1), 26-39. https://doi.org/10.1016/j.jik.2017.08.002 [DOI:https://doi.org/10.1016/j.jik.2017.08.002]
16. Hung, K.-P., and Chou, C. (2013, 2013/10/01/). The impact of open innovation on firm performance: The moderating effects of internal R&D and environmental turbulence. Technovation, 33(10), 368-380. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2013.06.006 [DOI:https://doi.org/10.1016/j.technovation.2013.06.006]
17. Jelonek, D. (2015, 2015/01/01/). The Role of Open Innovations in the Development of e-Entrepreneurship. Procedia Computer Science, 65, 1013-1022. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.09.058 [DOI:https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.09.058]
18. Jowett, S., Lafrenière, M.-A. K., and Vallerand, R. J. (2012, 2013/09/01). Passion for activities and relationship quality: A dyadic approach. Journal of Social and Personal Relationships, 30(6), 734-749. [DOI:10.1177/0265407512467748]
19. Kantur, D. (2016). Strategic entrepreneurship: mediating the entrepreneurial orientation-performance link. Management Decision, 54(1), 24-43. [DOI:10.1108/MD-11-2014-0660]
20. Kollmann, T., and Stöckmann, C. (2014, 2014/09/01). Filling the Entrepreneurial Orientation-Performance Gap: The Mediating Effects of Exploratory and Exploitative Innovations. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(5), 1001-1026. [DOI:10.1111/j.1540-6520.2012.00530.x]
21. Kubberød, E., and Pettersen, I. B. (2017). Exploring situated ambiguity in students' entrepreneurial learning. Education + Training, 59(3), 265-279. [DOI:10.1108/ET-04-2016-0076]
22. Laursen, K., & Salter, A. J. (2014, 2014/06/01/). The paradox of openness: Appropriability, external search and collaboration. Research Policy, 43(5), 867-878. https:// doi.org/ 10.1016/j.respol.2013.10.004 [DOI:10.1016/j.respol.2013.10.004]
23. Lisboa, A., Skarmeas, D., and Lages, C. (2011, 2011/11/01/). Entrepreneurial orientation, exploitative and explorative capabilities, and performance outcomes in export markets: A resource-based approach. Industrial Marketing Management, 40(8), 1274-1284. https: //doi.org/ 10.1016/j.indmarman. 2011.10.013 [DOI:10.1016/j.indmarman.2011.10.013]
24. Lu, C., Qi, Y., and Hao, S. (2023). Enhancing innovation performance of SMEs through open innovation and absorptive capacity: the moderating effect of business model. Technology Analysis & Strategic Management, 1-17. [DOI:10.1080/09537325.2023.2177827]
25. Masoomi, E., and Rezaei-Moghaddam, K. (2021). Factors Affecting Entrepreneurial Opportunity Exploitation in Iran Agriculture Sector [Research]. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 8(16), 13-23. https://doi.org/10.52547/jea.8.16.13 [DOI:10.52547/jea.8.16.13 . (In Persian).]
26. Michaelis, T. L., Carr, J. C., Scheaf, D. J., and Pollack, J. M. (2020, 2020/07/01/). The frugal entrepreneur: A self-regulatory perspective of resourceful entrepreneurial behavior. Journal of Business Venturing, 35(4), 105969. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2019.105969 [DOI:https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2019.105969]
27. Mirvahedi, S. (2018). An Investigation of Iranian Entrepreneurs' Decision Making Logic Based On Effectuation Theory. Modern Research in Decision Making, 2(4), 229-254. (In Persian). https://journal.saim.ir/article_30561_edc326fbdfa0ae382c9306a75ecabdcb.pdf
28. Mirvahedi, S., Taghraei, M., and Sanjarian, Z. (2017). Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 4(1), 53-74 (In Persian). https:// jead.gau.ac.ir/article_3500_ aa86644612cd72283fcef79d0c79dec6.pdf
29. Mirvahedi, S., and Pira, D. (2019). Investigation of Entrepreneurs' Decision-making Logic While Entering Foreign Markets Based on Effectuation and Causation. Journal of Business Management, 11(4), 992-1013 (In Persian). [DOI:10.22059/jibm.2019.264820.3203]
30. Motamedi, Z., Movahed, H., Alambeigi, A., and Mahdizadeh, H. (2021, 05/18). Entrepreneurial Ecosystem Growth in the Context of the Agricultural Higher Education System of Iran from the Viewpoint of Agricultural Students. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 8, 20-33 (In Persian). [DOI:10.52547/jea.8.15.20]
31. Nambisan, S., and Kenney, M. (2018, 07/01). On Open Innovation, Platforms, and Entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal, 12. [DOI:10.1002/sej.1300]
32. Pierce, J. R., & Aguinis, H. (2011, 2013/02/01). The Too-Much-of-a-Good-Thing Effect in Management. Journal of Management, 39(2), 313-338. [DOI:10.1177/0149206311410060]
33. Rauter, R., Globocnik, D., Perl-Vorbach, E., and Baumgartner, R. J. (2019, 2019/10/01/). Open innovation and its effects on economic and sustainability innovation performance. Journal of Innovation & Knowledge, 4(4), 226-233. https://doi.org/10.1016/j.jik.2018.03.004 [DOI:https://doi.org/10.1016/j.jik.2018.03.004]
34. Roach, D. C., Ryman, J. A., and Makani, J. (2016). Effectuation, innovation and performance in SMEs: an empirical study. European Journal of Innovation Management, 19(2), 214-238. https:// doi.org/ 10.1108/EJIM-12-2014-0119 [DOI:10.1108/EJIM-12-2014-0119]
35. Safari, A., and Gharebashlooni, R. (2014). The effect of entrepreneurial marketing on marketing performance through innovation (Case study: companies active in industrial automation, communications, computer and digital equipment). Journal of Business Management, 6(4), 809-826. [DOI:10.22059/jibm.2014.50744]
36. Santoso, A. S., Prijadi, R., and Balqiah, T. E. (2020, 11/19). How open innovation strategy and effectuation within platform ecosystem can foster innovation performance: Evidence from digital multi-sided platform startups. Journal of Small Business Strategy (archive only), 30(3), 102-126. https://libjournals.mtsu.edu/index.php/jsbs/article/view/1471
37. Sarasvathy, S., and Dew, N. (2008, 2008/07/01). Effectuation and Over-Trust: Debating Goel and Karri. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(4), 727-737. [DOI:10.1111/j.1540-6520.2008.00250.x]
38. Stephan, U., Andries, P., and Daou, A. (2019). Goal Multiplicity and Innovation: How Social and Economic Goals Affect Open Innovation and Innovation Performance. Journal of Product Innovation Management, 36(6), 721-743. https://doi.org/10.1111/jpim.12511 [DOI:https://doi.org/10.1111/jpim.12511]
39. Stephan, U., and Hopp, C. (2012). The influence of socio-cultural environments on the performance of nascent entrepreneurs: An instrumental variable approach (Vol. 2012). https:// doi.org/10.5465/ AMBPP.2012.152
40. Stroe, S., Parida, V., and Wincent, J. (2018, 2018/08/01/). Effectuation or causation: An fsQCA analysis of entrepreneurial passion, risk perception, and self-efficacy. Journal of Business Research, 89, 265-272. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.035 [DOI:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.035]
41. Sun, Y., Liu, J., and Ding, Y. (2020, 2020/01/02). Analysis of the relationship between open innovation, knowledge management capability and dual innovation. Technology Analysis & Strategic Management, 32(1), 15-28. [DOI:10.1080/09537325.2019.1632431]
42. Szambelan, S., Jiang, Y., and Mauer, R. (2020, 2020/06/01/). Breaking through innovation barriers: Linking effectuation orientation to innovation performance. European Management Journal, 38(3), 425-434. https://doi.org/10.1016/j.emj.2019.11.001 [DOI:https://doi.org/10.1016/j.emj.2019.11.001]
43. Yavari, G. r., and Azizi, V. (2020). Analyzing the Barriers and Challenges of Failure to Achieve the Economic, Social and Cultural Development Goals of the Islamic Republic of Iran in the Agricultural Sector. Agricultural Extension and Education Research, 13(2), 27-36 (In Persian). https://jaeer.srbiau.ac.ir/article_16308_1a4e49af0da7098674f286e6e2c2ec9f.pdf
44. Zhao, J. (2021, 09/20). The relationship between coupling open innovation and innovation performance: the moderating effect of platform openness. Technology Analysis & Strategic Management, 35, 1-16. [DOI:10.1080/09537325.2021.1970129]
45. Ziaabadi, M., and Ghanbari, S. (2022). Strategic Planning of Agricultural Entrepreneurship Development in Kerman Province (Application of Fuzzy Hierarchical Analysis and SWOT) [Research]. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 9(18), 68-81 (In Persian). https:// doi.org/ 10.52547/ jea.9.18.68 [DOI:10.52547/jea.9.18.68]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb