دوره 10، شماره 20 - ( پاییز و زمستان 1402 )                   جلد 10 شماره 20 صفحات 13-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghasemi Z, Mirakzadeh A A. (2024). Identifying the Components and Strategies of Entrepreneurship Development Among the Disabled (Case Study of Rural Areas of Kozaran District in Kermanshah Township). J Entrepreneurial Strategies Agric. 10(20), 1-13. doi:10.61186/jea.10.20.1
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-380-fa.html
قاسمی زهرا، میرک زاده علی اصغر. شناسایی مؤلفه‌ها و راهکارهای توسعه کارآفرینی در میان معلولان (مورد مطالعه نواحی روستایی بخش کوزران در شهرستان کرمانشاه) راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 1402; 10 (20) :13-1 10.61186/jea.10.20.1

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-380-fa.html


گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
چکیده:   (943 مشاهده)
مقدمه و هدف: تنوع معیشتی با تأکید بر فعالیت­های خارج از مزرعه و گسترش فرصت­های اشتغال برای گروه­ های مختلف فعال در جوامع روستایی رویکردی موفق در توسعه روستایی بوده است. معلولیت واقعیتی است که جوامع بشری می‌بایست آنرا پذیرفته و آگاهانه به مدیریت و برنامه‌ریزی برای آن بپردازند. به­ ویژه در محیط‌های پرخطر روستایی که زمینه وقوع آن بیشتر است. معلولیت بار تکفل جوامع و هزینه‌های زندگی خانوارهای روستایی را افزایش می‌دهد. این فشار زمانی مضاعف می‌گردد که معلولانی که قادر به اشتغال و ارزش آفرینی باشند از دستیابی به شغل مناسب محروم باشند و فرصت­های حضور در چرخه اقتصادی برای آنها فراهم نباشد. در تحقیقات انجام­ گرفته در حوزه کارآفرینی، کارآفرینی گروه­های خاص در جوامع روستایی کمتر مورد توجه محققان و مدیران پروژه ­های توسعه روستایی بوده است. معلولان توانمند روستایی استان کرمانشاه بخش قابل ­توجهی از بیکاران استان را تشکیل می‌دهند و تنها چهار درصد معلولان استان شاغل می‌باشند. پرداختن به مقوله کارآفرینی معلولان کارکردی چندگانه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی معلولان روستایی بخش کوزران در شهرستان کرمانشاه انجام شد.
مواد و روش ­ها: روش کلی تحقیق آمیخته کیفی- کمی و روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه ­ساختارمند بود. مشارکت ­کنندگان در بخش کیفی 21 نفر از معلولان روستایی بخش کوزران و 15 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان بهزیستی در استان کرمانشاه بودند. نمونه ­ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس قاعده اشباع داده انتخاب شدند. داده‌های بخش کیفی با روش کدگذاری تئوری بنیانی تحلیل و با استفاده از نرم­ افزار Maxqda انجام شد. در این مرحله با استفاده از چهار مفهوم مرتبط ازجمله مفاهیم اعتبارپذیری، انتقال‌پذیری، تأییدپذیری و اطمینان‌پذیری به بررسی روایی و پایایی پژوهش پرداخته شد. روش به کار رفته در بخش کمی روش توصیفی همبستگی بود. نمونه آماری این بخش 130 نفر از معلولان روستایی دارای قابلیت اشتغال در بخش کوزر‌‌ان بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق­ساخته بود. برای بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش از رویکردهای روایی همگرا (میانگین واریانس استخراج­ شده) و روایی واگرا (معیار فورنل و لارکر) استفاده شد. نرم ­افزار SPSS22 در تجزیه و تحلیل داده­ های بخش کمی استفاده شد. به­منظور بررسی روابط بین سازه‌های مورد پژوهش از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم ­افزار SmartPLS  نسخه 3 استفاده شد.
یافته­ ها: درنتیجه تحلیل داده‌های تحقیق 58 مفهوم مرتبط با عوامل مؤثر بر کارآفرینی معلولان روستایی شناسایی شد که این مفاهیم در قالب 15 سازه و 4 مقوله اصلی شامل شایستگی‌های کارآفرینانه معلولان روستایی (شایستگی تعهد، شایستگی یادگیری، شایستگی ارتباطی، شایستگی راهبردی)؛ عوامل فردی ­­(سودمندی و هویت اجتماعی؛ احساس نوع­دوستی؛ هوشیاری کارآفرینانه و ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه)؛ زمینه‌ای (حمایت محلی ادراک­شده؛ تلاطم‌ها و محدودیت‌ها؛ حمایت درک­شده از سوی خانواده و سرمایه انسانی) و ساختاری (شامل عوامل زیرساختی- محیطی؛ بروکراسی اداری و اقدامات سازمان بهزیستی) مؤثر برکارآفرینی معلولان روستایی دسته‌بندی شدند. همچنین، 27 مفهوم مرتبط با راهکارهای توسعه کارآفرینی معلولان روستایی شناسایی شد که در قالب پنج راهکار آموزشی- توانمندسازی؛ فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش عمومی به کارآفرینی معلولان؛ حمایت و پشتیبانی مادی- معنوی؛ تنوع ­بخشی زمینه اشتغال و برندسازی محصولات معلولان و بهبود کمی و کیفی نیروی انسانی دسته‌بندی شدند. نتایج نشان داد که شایستگی یادگیری، سرمایه انسانی، تلاطم‌ها و محدودیت‌ها، حمایت ادارک­شده از سوی خانواده و شایستگی تعهد مهمترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی معلولان روستایی می ­باشد. همان‌طور که نتایج مدل کمی نشان می‌دهد از بین 15 عامل شناسایی­ شده، شایستگی یادگیری با مقدار بتا β =0/811؛ سرمایه انسانی با مقدار بتا 0/679=β؛  و تلاطم‌ها و محدودیت‌ها با مقدار بتا 0/672=β به ­ترتیب بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی معلولان روستایی دارند.
نتیجه­ گیری: کارآفرینی معلولان روستایی به ­عنوان یک بُعد فراموش­ شده اشتغال روستایی می‌تواند در تحقق توسعه روستایی یکپارچه مؤثر باشد. جهت تحقق این هدف توجه به عواملی که فرایند اشتغال خودجوش معلولان توانمند روستایی را تسهیل کند ضروری است. این تحقیق به­ صورت آمیخته در راستای این هدف انجام شد و نتایج نشان داد که معلولان روستایی و کارشناسان مرتبط با اظهارات خود بر خلاء آتمسفر کارآفرینی روستایی و لزوم پرداختن به آن اشاره کردند. زمینه­ سازی اشتغال و به کارگیری استعدادهای معلولان روستایی در درجه اول نیازمند باورپذیری مسئولان و جامعه روستایی به امکان اشتغال معلولان است. در درجه دوم نیازمند استعدادیابی و توانمندسازی معلولان است و در نهایت نیازمند نقش­ پذیری و انجام مسئولیت توسط سه بعد اساسی این هرم یعنی خانواده، مسوولان و معلولان است. در این راستا، اصلاحات و توسعه نهادی اشتغال معلولان روستایی بسترساز عملکرد موفق این سه بعد است. لذا، پیشنهاد می‌گردد با رویکرد حمایت نهادی قوانین و بخشنامه‌های منطقه‌ای برای حمایت از سرمایه‌گزاران ایده‌های معلولان روستایی به­روزرسانی و تسهیل گردد و از طریق شناسایی و عقد قرارداد با بخش­ های وابسته و دارای پتانسیل زمینه خوداشتغالی معلولان روستایی فراهم شود و در صورت به­ کارگیری پتانسیل­ های معلولان در بخش ­های خصوصی این بخش­ ها از معافیت­ های مالیاتی، تسهیلات کم­بهره و یارانه حامل های انرژی برخوردار گردند. همچنین، شبکه­ سازی و معرفی توانمندی­ های معلولان روستایی در شبکه­  های تأمین و زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و روستایی می­ تواند در توسعه زمینه اشتغال معلولان روستایی
 مؤثر باشد.
متن کامل [PDF 1650 kb]   (216 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کارآفرینی در کشاورزی
دریافت: 1402/7/6 | پذیرش: 1402/10/17 | انتشار: 1402/11/8

فهرست منابع
1. Asadi M. M., Basuli M. & Broumand zadeh, Y. (2019). Designing a model for the development of disabled tourism in Yazd. Two Quarterly Journal of Tourism Social Studies. 7(14):383-404 (In Persian).
2. Avilés Hernández, M., & Pérez Pérez, C. (2019). Psychological characteristics analysis that define a disabled entrepreneur. Suma de Negocios, 10 (SPE22), 9-18.‌ [DOI:10.14349/sumneg/2019.V10.N22.A2]
3. Bagheri, A., & Abbariki, M. (2017). Competencies of disabled entrepreneurs in Iran: implications for learning and development. Disability and Society, 32(1), 69-92.‌ [DOI:10.1080/09687599.2016.1268524]
4. Bagheri, A., Taghavi Maryamanabdi F.& Aarsty Z. (2015). Identification of entrepreneurial competencies with emphasis on physically-motor disabled. Entrepreneurship Development, 8(3), 492-473 (In Persian).
5. BarNir, A., Watson, W. E., & Hutchins, H. M. (2011). Mediation and Moderated Mediation in the Relationship among Role Models, Self-Efficacy, Entrepreneurial Career Intention, and Gender. Journal of Applied Social Psychology, 41(2), 270-297. [DOI:10.1111/j.1559-1816.2010.00713.x]
6. Blanck, P. D., Sandler, L. A., Schmeling, J. L., & Schartz, H. A. (1999). The emerging workforce of entrepreneurs with disabilities: Preliminary study of entrepreneurship in Iowa. Iowa Literature Review, 85, 1583.‌
7. Boylan, A. and Burchardt, T. (2002). Barriers to Self-Employment for Disabled People, report for the Small Business Service, online at: http://www.berr.gov.uk/files/file38357.pdf
8. Davidsson, P., & Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18(3), 301-331.‌ [DOI:10.1016/S0883-9026(02)00097-6]
9. Dhar, S., & Farzana, T. (2017). Entrepreneurs with disabilities in Bangladesh: An exploratory study on their entrepreneurial motivation and challenges. European Journal of Business and Management, 9(36), 103-114.‌
10. Ebrahiminejad M., Sepehrniya A. & AsghariBagherabadi, M. (2018). Identifying and prioritizing the employment of disabled people in the private sector from the perspective of entrepreneurs and disabled people with the ANP approach. Disability Studies, 79(8), 1-8 (In Persian).
11. Haji aliani, S., & Papzan A.H. (2022). The Role of Vocational and Technical Training in the Employment of Rural Women using the Basic Theory (Village of Chacamaran Abfar, Kermanshah Province). Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture .8(16) (In Persian). [DOI:10.52547/jea.8.16.125]
12. Holub, T. (2001). Entrepreneurship among People with Disabilities.‌ www.celcee.edu/publications/digest/ Dig01-05.html.
13. Hwang, S. K., & Roulstone, A. (2015). Enterprising? Disabled? The status and potential for disabled people's microenterprise in South Korea. Disability and Society, 30(1), 114-129.‌ [DOI:10.1080/09687599.2014.993750]
14. Ismail, M., Khalid, S. A., Othman, M., Jusoff, H. K., Rahman, N. A., Kassim, K. M., & Zain, R. S. (2009). Entrepreneurial intention among Malaysian undergraduates. International Journal of Business and Management, 4(10), 54-60.‌ [DOI:10.5539/ijbm.v4n10p54]
15. Jones, M. K. (2008). Disability and the labour market: a review of the empirical evidence. Journal of Economic Studies, 35(5): 405-424. https://doi.org/10.1108/01443580810903554 [DOI:10.1108/01443580810903554.‌]
16. Lind, P. (2000). Getting Down to Business: A Blueprint for Creating & Supporting Entrepreneurial Opportunities for Individuals with Disabilities. Retrieved from Washington, DC.
17. López-Felipe, M. T., & Manzanera-Román, S. (2019). The influence of the family on the entrepreneurship of disabled people in Spain. Suma de Negocios, 10 (SPE22), 51-57.‌ [DOI:10.14349/sumneg/2019.V10.N22.A7]
18. Mirzamohammadi, M., Hamdi, K. & Navadakhsh, M. (2020). Designing the entrepreneurship development model of disabled and veterans with an empowerment approach. Business Management Quarterly, 47: 104-126. (In Persian).
19. Noemí P. & José-Luis F. (2022). Personal and contextual factors influencing the entrepreneurial intentions of people with disabilities in Spain. Disability and& Society, 37:7, 1216-1238, DOI: 10.1080/09687599.2021.1874302. ‌ [DOI:10.1080/09687599.2021.1874302]
20. Pagán, R. (2009). Self‐employment among people with disabilities: evidence for Europe. Disability and Society, 24(2), 217-229 [DOI:10.1080/09687590802652504]
21. Rastegari, A., Pirzad Z., & Daryayi N. (2019). Identifying inhibiting and promoting factors in the entrepreneurship of disabled people. The third international conference on new envelopments in management, economics and accounting. Tehran.22 August 2019.1-14 (In Persian).
22. Rezvani, M., & Najarzadeh, M. (2008). Investigating and analyzing the fields of entrepreneurship of villagers in the development process of rural areas (Case study: South Beran village (Isfahan city). Entrepreneurship Development, 1 (2), 182-161 (In Persian).
23. Roni, N. (2009). Disabled Entrepreneurship: A viable route of opportunity for the disabled? MMUBS Doctoral Symposium. Available at: http://www.ribm.mmu.ac.uk/ symposium2009/Papers%2009/Roni, %20Naheed.pdf.
24. Sadeghi Fasayii, S., & Fateminiya M. A. (2015). The semi-hidden disability of society: a social approach to the situation of disabled people in the world and in Iran. Social Welfare, 15(58):157-192. (In Persian)
25. Soohktanloo, M., Hadi, Z. & Imani B. (2022). Analysis of Factors Affecting Entrepreneurial Empowerment of Women Heads of Rural Households in Sarab County. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 9(17) 82-93. (In Persian) [DOI:10.52547/jea.9.17.82]
26. Sotiroski, L., & Serafimova, H. (2014). Implications of the legal framework for the development of entrepreneurship. International Review of Social Sciences and Humanities, 7(1), 264-273.‌
27. Turker, D. & Selcuk, S. S. (2009). Which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European Industrial Training, 33(2), 142-159. [DOI:10.1108/03090590910939049]
28. Welfare Organization of Kermanshah Province, Department of Employment of the Disabled. (2019) (In Persian).
29. World Bank, (2014). Disability inclusion overview. Available at: http:// www. worldbank.org/en/topic/ disability (accessed 27 May 2018).
30. World Health Organization, (2011). World Report on Disability. Washington, DC: World Bank.
31. Yamamoto, S., Unruh, D., & Bullis, M. (2011). The viability of self-employment for individuals with disabilities in the United States: A synthesis of the empirical-research literature. Journal of Vocational Rehabilitation, 35(2), 117-127. [DOI:10.3233/JVR-2011-0559]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb