برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
نگرش کشاورزان نسبت به کارآفرینی کشاورزی برای مقابله با اثرات زیان بار تغییر اقلیم و عوامل مؤثر بر آن (7024 مشاهده)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرباز) (4527 مشاهده)
بررسی موانع دسترسی کارآفرینان کشاورزی به سرمایه مالی (4382 مشاهده)
شناسایی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به کارآفرینی (4357 مشاهده)
عوامل مؤثر بر انگیزه کارآفرینی کشاورزی (مطالعه موردی: استان گیلان) (4303 مشاهده)
تحلیل عاملی خلاقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام (4240 مشاهده)
بررسی اثر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بر اشتغال بخش کشاورزی (4171 مشاهده)
مؤلفه‌های توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کرمان) (4160 مشاهده)
تأثیر ویژگی های جامعه شناختی بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونی های تولید استان قزوین (4126 مشاهده)
بررسی معیارهای مؤثر بر ارزیابی فرصت های کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیک (4084 مشاهده)
بررسی موانع خوداشتغالی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه (4051 مشاهده)
رابطه‌ی کارآفرینی با ابعاد توانمندی زنان روستایی استان فارس (4028 مشاهده)
عوامل مؤثر بر توانمندی کارآفرینی و اشتغال پس از دانش‌آموختگی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج) (3972 مشاهده)
بررسی و مقایسه ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دختر (مطالعه موردی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری) (3897 مشاهده)
تدوین راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در بین دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی (3887 مشاهده)
نقش تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بنگاه‌های زود بازده (SME) در ایجاد اشتغال و تولید بخش کشاورزی از دیدگاه مشتریان بانک (3819 مشاهده)
بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی (مورد مطالعه: شرکت‎ های کارآفرین صادرکننده‎ ی‎ محصولات کشاورزی ایران) (3781 مشاهده)
سنجش سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی در دانشگاه یاسوج (3741 مشاهده)
عوامل مؤثر بر توانمندی شغلی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) (3728 مشاهده)
تحلیل عاملی موانع تجاری‌سازی دانش کشاورزی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام (3714 مشاهده)
بررسی شیوه‌های آموزشی مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی (3584 مشاهده)
شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی از نظر متخصصان کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه (3582 مشاهده)
بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیهی کارآفرینی در دانشجویان دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه چمران واحد دانشگاهی بهبهان (3578 مشاهده)
شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی (مطالعه موردی: مرکزآموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب) (3515 مشاهده)
تحلیل راهکارهای توسعه و تقویت کسب و کارهای الکترونیکی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) (3513 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مؤلفه‌های توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کرمان) (4078 دریافت)
بررسی شیوه‌های آموزشی مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی (4016 دریافت)
بررسی معیارهای مؤثر بر ارزیابی فرصت های کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیک (3895 دریافت)
رویکرد تلفیقی شناسایی چالش‌های دوره‌های کارآموزی دانشجویان رشته کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان) (3143 دریافت)
تحلیل راهکارهای توسعه و تقویت کسب و کارهای الکترونیکی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) (3052 دریافت)
بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیهی کارآفرینی در دانشجویان دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه چمران واحد دانشگاهی بهبهان (3038 دریافت)
عوامل مؤثر بر انگیزه کارآفرینی کشاورزی (مطالعه موردی: استان گیلان) (2750 دریافت)
بررسی اثر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بر اشتغال بخش کشاورزی (2749 دریافت)
نقش تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بنگاه‌های زود بازده (SME) در ایجاد اشتغال و تولید بخش کشاورزی از دیدگاه مشتریان بانک (2355 دریافت)
شناسایی مشکلات کسب و کارهای کشاورزی زیر بخش امور دام در شهرستان ایلام (2272 دریافت)
چالش‌ها و فرصت‌های توسعه کارآفرینی در بخش صنایع تبدیلی محصولات باغی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (2270 دریافت)
تحلیل عاملی خلاقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام (2212 دریافت)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرباز) (2147 دریافت)
شناسایی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به کارآفرینی (2121 دریافت)
بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی (مورد مطالعه: شرکت‎ های کارآفرین صادرکننده‎ ی‎ محصولات کشاورزی ایران) (2107 دریافت)
عوامل مؤثر بر توانمندی کارآفرینی و اشتغال پس از دانش‌آموختگی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج) (2044 دریافت)
سنجش سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی در دانشگاه یاسوج (1977 دریافت)
عوامل مؤثر بر توانمندی شغلی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) (1824 دریافت)
نقش رویکرد کارآفرینانه و ظرفیت جذب دانش در عملکرد شرکت های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (1803 دریافت)
تأثیر کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بر توسعه قابلیت‌های پویا در شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی (1795 دریافت)
شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی (مطالعه موردی: مرکزآموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب) (1748 دریافت)
تأثیر ویژگی های جامعه شناختی بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونی های تولید استان قزوین (1524 دریافت)
تبیین و رتبه بندی شاخص های ساختاری مؤثر بر فرآیند کارآفرینی با استفاده از رویکرد دلفی فازی و AHP فازی در شیلات استان مازندران (1432 دریافت)
چالش‌های کارآفرینی روستایی در استان ایلام (1430 دریافت)
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ی روستایی با تأکید بر کارآفرینی کشاورزی(مورد مطالعه: استان خراسان شمالی) (1377 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش ( 9875 بازدید)
معرفی نشریه ( 6409 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5914 بازدید)
هیات تحریریه ( 5635 بازدید)
پژوهش های کارآفرینانه پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور را تسریع می نماید ( 5428 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 4653 بازدید)
تماس با ما ( 4610 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 4513 بازدید)
اهداف نشریه ( 4456 بازدید)
رعایت کامل راهنمای نگارش ( 3585 بازدید)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 3006 بازدید)
فراخوان نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 2880 بازدید)
اسامی داوران مجله شماره جاری ( 2521 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 2367 بازدید)
پیگیری وضعیت مقاله ( 2343 بازدید)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 1844 بازدید)
ISSN الکترونیک 4563-2676 چاپی 3426-2538 ( 1717 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 1647 بازدید)
گواهی رتبه علمی ( 1619 بازدید)
فرآیند ارسال و پذیرش مقالات در سامانه نشریات داشگاه ( 1536 بازدید)
انتصاب مدیر اجرایی نشریات دانشگاه ( 1487 بازدید)
آمار نشریه ( 1445 بازدید)
پیگیری وضعیت مقاله ( 1349 بازدید)
عضویت در شیکه های اجتماعی ( 1333 بازدید)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 1278 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری وضعیت مقاله ( 50 ارسال)
فراخوان نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 42 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 40 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 39 ارسال)
پژوهش های کارآفرینانه پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور را تسریع می نماید ( 39 ارسال)
راهنمای نگارش ( 38 ارسال)
هیات تحریریه ( 38 ارسال)
تماس با ما ( 37 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 36 ارسال)
اهداف نشریه ( 35 ارسال)
راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 32 ارسال)
معرفی نشریه ( 32 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 31 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش ( 761 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 722 چاپ)
هیات تحریریه ( 686 چاپ)
پژوهش های کارآفرینانه پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور را تسریع می نماید ( 666 چاپ)
اهداف نشریه ( 660 چاپ)
فراخوان نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 647 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 646 چاپ)
معرفی نشریه ( 635 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 631 چاپ)
تماس با ما ( 616 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 598 چاپ)
پیگیری وضعیت مقاله ( 569 چاپ)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 395 چاپ)
رعایت کامل راهنمای نگارش ( 389 چاپ)
راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 387 چاپ)
اسامی داوران مجله شماره جاری ( 311 چاپ)
ISSN الکترونیک 4563-2676 چاپی 3426-2538 ( 295 چاپ)
فرآیند ارسال و پذیرش مقالات در سامانه نشریات داشگاه ( 294 چاپ)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 290 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 272 چاپ)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 271 چاپ)
عضویت در شیکه های اجتماعی ( 261 چاپ)
آمار نشریه ( 246 چاپ)
کلمات کلیدی ( 241 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb