برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
نگرش کشاورزان نسبت به کارآفرینی کشاورزی برای مقابله با اثرات زیان بار تغییر اقلیم و عوامل مؤثر بر آن (6356 مشاهده)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرباز) (3701 مشاهده)
بررسی موانع دسترسی کارآفرینان کشاورزی به سرمایه مالی (3647 مشاهده)
تحلیل عاملی خلاقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام (3621 مشاهده)
شناسایی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به کارآفرینی (3577 مشاهده)
عوامل مؤثر بر انگیزه کارآفرینی کشاورزی (مطالعه موردی: استان گیلان) (3439 مشاهده)
مؤلفه‌های توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کرمان) (3431 مشاهده)
بررسی اثر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بر اشتغال بخش کشاورزی (3378 مشاهده)
بررسی معیارهای مؤثر بر ارزیابی فرصت های کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیک (3293 مشاهده)
تأثیر ویژگی های جامعه شناختی بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونی های تولید استان قزوین (3260 مشاهده)
تدوین راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در بین دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی (3240 مشاهده)
بررسی و مقایسه ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دختر (مطالعه موردی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری) (3203 مشاهده)
بررسی موانع خوداشتغالی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه (3200 مشاهده)
سنجش سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی در دانشگاه یاسوج (3167 مشاهده)
تحلیل عاملی موانع تجاری‌سازی دانش کشاورزی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام (3154 مشاهده)
عوامل مؤثر بر توانمندی کارآفرینی و اشتغال پس از دانش‌آموختگی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج) (3127 مشاهده)
تحلیل راهکارهای توسعه و تقویت کسب و کارهای الکترونیکی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) (3034 مشاهده)
رابطه‌ی کارآفرینی با ابعاد توانمندی زنان روستایی استان فارس (3013 مشاهده)
عوامل مؤثر بر توانمندی شغلی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) (2979 مشاهده)
شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی از نظر متخصصان کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه (2918 مشاهده)
نقش تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بنگاه‌های زود بازده (SME) در ایجاد اشتغال و تولید بخش کشاورزی از دیدگاه مشتریان بانک (2914 مشاهده)
مقایسه روحیه کارآفرینانه مدیران شرکت های تعاونی کشاورزی موفق و ناموفق در شهرستان ایلام (2881 مشاهده)
بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیهی کارآفرینی در دانشجویان دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه چمران واحد دانشگاهی بهبهان (2846 مشاهده)
چالش‌ها و فرصت‌های توسعه کارآفرینی در بخش صنایع تبدیلی محصولات باغی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (2835 مشاهده)
بررسی شیوه‌های آموزشی مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی (2791 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مؤلفه‌های توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کرمان) (3763 دریافت)
بررسی شیوه‌های آموزشی مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی (3659 دریافت)
بررسی معیارهای مؤثر بر ارزیابی فرصت های کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیک (3615 دریافت)
تحلیل راهکارهای توسعه و تقویت کسب و کارهای الکترونیکی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) (2793 دریافت)
بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیهی کارآفرینی در دانشجویان دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه چمران واحد دانشگاهی بهبهان (2772 دریافت)
رویکرد تلفیقی شناسایی چالش‌های دوره‌های کارآموزی دانشجویان رشته کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان) (2651 دریافت)
عوامل مؤثر بر انگیزه کارآفرینی کشاورزی (مطالعه موردی: استان گیلان) (2553 دریافت)
بررسی اثر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بر اشتغال بخش کشاورزی (2456 دریافت)
نقش تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بنگاه‌های زود بازده (SME) در ایجاد اشتغال و تولید بخش کشاورزی از دیدگاه مشتریان بانک (2138 دریافت)
شناسایی مشکلات کسب و کارهای کشاورزی زیر بخش امور دام در شهرستان ایلام (2048 دریافت)
تحلیل عاملی خلاقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام (2013 دریافت)
شناسایی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به کارآفرینی (1948 دریافت)
چالش‌ها و فرصت‌های توسعه کارآفرینی در بخش صنایع تبدیلی محصولات باغی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (1887 دریافت)
سنجش سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی در دانشگاه یاسوج (1811 دریافت)
عوامل مؤثر بر توانمندی کارآفرینی و اشتغال پس از دانش‌آموختگی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج) (1810 دریافت)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرباز) (1781 دریافت)
بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی (مورد مطالعه: شرکت‎ های کارآفرین صادرکننده‎ ی‎ محصولات کشاورزی ایران) (1707 دریافت)
نقش رویکرد کارآفرینانه و ظرفیت جذب دانش در عملکرد شرکت های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (1608 دریافت)
عوامل مؤثر بر توانمندی شغلی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) (1595 دریافت)
شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی (مطالعه موردی: مرکزآموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب) (1564 دریافت)
تأثیر کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بر توسعه قابلیت‌های پویا در شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی (1422 دریافت)
تأثیر ویژگی های جامعه شناختی بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونی های تولید استان قزوین (1278 دریافت)
تبیین و رتبه بندی شاخص های ساختاری مؤثر بر فرآیند کارآفرینی با استفاده از رویکرد دلفی فازی و AHP فازی در شیلات استان مازندران (1255 دریافت)
چالش‌های کارآفرینی روستایی در استان ایلام (1207 دریافت)
بررسی و مقایسه ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دختر (مطالعه موردی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری) (1176 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش ( 8636 بازدید)
معرفی نشریه ( 5908 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5631 بازدید)
پژوهش های کارآفرینانه پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور را تسریع می نماید ( 5152 بازدید)
هیات تحریریه ( 5114 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 4304 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 4260 بازدید)
اهداف نشریه ( 4219 بازدید)
تماس با ما ( 4186 بازدید)
رعایت کامل راهنمای نگارش ( 3203 بازدید)
پیگیری وضعیت مقاله ها ( 2828 بازدید)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 2782 بازدید)
فراخوان نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 2770 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 2247 بازدید)
پیگیری وضعیت مقاله ( 2230 بازدید)
اسامی داوران مجله شماره جاری ( 2162 بازدید)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 1560 بازدید)
منشور اخلاقی نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( 1549 بازدید)
ISSN الکترونیک 4563-2676 چاپی 3426-2538 ( 1470 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 1417 بازدید)
فرآیند ارسال و پذیرش مقالات در سامانه نشریات داشگاه ( 1294 بازدید)
گواهی رتبه علمی ( 1235 بازدید)
بانک ها و نمایه ها ( 1229 بازدید)
انتصاب مدیر اجرایی نشریات دانشگاه ( 1193 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری وضعیت مقاله ( 50 ارسال)
فراخوان نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 42 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 40 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 39 ارسال)
پژوهش های کارآفرینانه پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور را تسریع می نماید ( 39 ارسال)
راهنمای نگارش ( 38 ارسال)
هیات تحریریه ( 38 ارسال)
تماس با ما ( 37 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 36 ارسال)
اهداف نشریه ( 35 ارسال)
خوش آمدید ( 32 ارسال)
معرفی نشریه ( 32 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 31 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش ( 709 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 667 چاپ)
هیات تحریریه ( 623 چاپ)
پژوهش های کارآفرینانه پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور را تسریع می نماید ( 614 چاپ)
اهداف نشریه ( 613 چاپ)
فراخوان نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ( 608 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 598 چاپ)
معرفی نشریه ( 582 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 581 چاپ)
تماس با ما ( 561 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 557 چاپ)
پیگیری وضعیت مقاله ( 534 چاپ)
خوش آمدید ( 385 چاپ)
پیگیری وضعیت مقاله ها ( 355 چاپ)
رعایت کامل راهنمای نگارش ( 346 چاپ)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 345 چاپ)
منشور اخلاقی نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( 280 چاپ)
اسامی داوران مجله شماره جاری ( 260 چاپ)
ISSN الکترونیک 4563-2676 چاپی 3426-2538 ( 246 چاپ)
گواهی تأییدیه ورود به فرآیند ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی ( 242 چاپ)
فرآیند ارسال و پذیرش مقالات در سامانه نشریات داشگاه ( 240 چاپ)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 239 چاپ)
بانک ها و نمایه ها ( 231 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb